Till SOKU:s lokala föreningar

Inbjudan till Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbunds riksstämma i Jönköping den 17 mars 2007.

SOKU:s riksstämma hålls i år i Jönköping. Stämman börjar kl. 12.00 på lördag och slutar kl. 20.00. Registrering av deltagare börjar kl. 11.00 och samtidigt serveras frukost. Lokalen är Linésalen i stadsgården, Sparvhöksgatan 7, Råslätt.

Ombud

Riksstämmans sammansättning framgår av stadgarna § 9.9, enligt följande:

Antal ombud

1-50 = 1

51-150 = 2

151-300 = 3

301-500 = 4

501-700 = 5

701-1000 = 6

1000> = 7

Om ni har representanter som ingår i förbundsstyrelse eller utskott så behöver inte dessa räknas med, utan ni kan välja andra röstberättigade eftersom utskotten redan är inbjudna. Vill ni dock räkna med en utskottsmedlem som röstberättigad anmäl personen som ombud.

Förbundsstyrelsen

Ledamot av förbundsstyrelsen äger rätt att delta i riksstämman med rösträtt, dock inte frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Resor/mat

Resor till och från riksstämman för ombuden bokas i samråd med förbundskansliet och ersätts av förbundet efter inlämnad reseräkning (OBS! gäller endast ombuden).

Det finns möjlighet till övernattning på lördag kväll för ombuden som kommer långa vägar, men detta måste även anmälas i förväg och i samråd med förbundskansliet. Den nya styrelsen kommer även att stanna kvar under söndagen, den 18 mars för att ha ett första möte.

Under riksstämman kommer det även att serveras fastemat för dem som önskas.

Motioner och frågor

Motionerna ska enligt stadgarna vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fredagen den 2 mars.

Frågor till förbundsstyrelsen för muntligt besvarande vid riksstämman ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 2 mars.

Anmälan

Anmälan om deltagande är bindande och görs via bifogad blankett senast 2 mars. Anmälan skickas in via post eller e-mail till förbundskansliet.

Box 147

151 22 SÖDERTÄLJE

08-550 401 53

soku-kansliet@telia.com

Registrering

Registrering av riksstämmans deltagare sker fr.o.m. kl 11.00 den 17 mars. Då delas röstkort, namnbricka och eventuellt tillkommande handlingar ut.

Varmt välkommen till SOKU:s riksstämma!

Preliminärt program för SOKUs Riksstämma 17 mars:

11.00 – 12.00 Frukost samt incheckning

12.00 – 13.00 Inledning

13:00 – 15:00 Årsmötesförhandlingar, del 1

15.00 – 17.00 Lunch, samt aktiviteter

17.00 – 18.30 Årsmötesförhandlingar, del 2

18.30 – 20.00 Kvällsmacka och avslutning.

20.00 – Hemfärd

SOKUs förbundsstyrelse