SOKU tipsar sina läsare på hur de på ett smidigt sätt kan läsa Nya Testamentet under den heliga påskfastan. Genom att följa en tabell kommer man varje dag att läsa ett visst antal stycken ur Bibeln och fram till påsken har man läst alla 4 evangelium. Länken hittar du längst ner på sidan. Skriv ut tabellen och tipsa vidare.

Denna stora fasta innan och inför vår Herre Jesus Kristus Uppståndelse – Påsken – kallar vi även 40-dagarsfastan. Man vet inte när denna fasta fastställdes i Kyrkan, men den har sin grund i de 40 dagar som Moses och Elia fastade, liksom vår Herre Jesus Kristus när Han fastade i öknen i 40 dagar för att sedan sättas på prov av djävulen (Matt 4:1-11). Men efter vår Herre Jesus Kristus är fastan nu 48 dagar (7 veckor): den tillagda veckan är Stilla veckan till minne av Jesus passion, alltså Hans lidande och ödmjukelse för oss.

Mor Afrem (S:t Efraim Syriern) som avled år 373, nämnt kyrkans 40-dagarsfast i sina hymner, varför den måste funnits tidigare än så. Och dessutom fastställdes ett antal regler för fastan vid ett kyrkomöte i Latkia år 364. Man beslöt att det då inte skulle få hållas några nattvardsmässor på onsdagar och fredagar utom onsdagen som infaller i mitten av fastan. Denna onsdag firas tillsammans med åminnelsen av det heliga korset, kungen Abgar den svarte (ukomo) samt våra martyrer som fick sätta livet till under svärdets år (Seyfo).

År 1946 förkortades den Stora fastan under Hans Helighet patriarken Mor Ephrem I Barsoum. H.H. Mor Ephrem var kunnig och vis ledare för Kyrkan under Herrens nåd. Han visste att det var väldigt viktigt att fasta och för folkets bästa kortade H.H. ned den. Således gav man under Kyrkomötet i Homs, Syrien 1946 tillåtelse för den troende att fasta första och sista veckan, samt varje onsdag och fredag.”

Under stilla veckan, speciellt på långfredagen var det inte tillåtet att äta sött och ej heller att kyssa varandra på kinden, eller att pussa prästens hand. Detta pga att sättet som Judas förrådde vår Herre Jesus Kristus på, var med en kyss.

Varje vecka i den Stora fastan har även sin betydelse: söndagarna hänvisar till exempelvis Bröllopet i Kana, Den spetälske mannens söndag, Den gode samariten, etc.

Det är viktigt att säga att den Stora fastan inte bara handlar om avhållsamhet från mat. Som alla fastor handlar det om avhållsamhet från det onda: från orena tankar, tal samt gärningar. I detta steg är avhållsamheten från maten i tre aspekter: att kunna behärska sig och kontrollera sitt begär, att försvaga kroppen genom mindre mat så att anden blir stark samt att hysa medlidande för de fattiga, hungriga och de som befinner sig i nöd. Väldigt viktigt är att fastan är avhållsamhet från mat samt orena tankar, tal och gärningar. Men detta skall naturligtvis ersättas med rena tankar, fint tal och goda gärningar i Herrens namn. Avhållsamhet från kroppslig föda skall ersättas med andlig mat: mata anden med Guds ord – Bibeln! Ett väldigt bra exempel på detta är att istället för två bröd äta ett, och istället för ett kapitel ur Bibeln läsa två!

Må Gud mottaga och välsigna fastan, samt stärka var och en av oss.

Källa: Abouna Mattias Nayis då han fortfarande var munk. Nuvarande biskop Mor Philexinos Mattias Nayis, Patriarkens vice sekreterare och rektor för prästseminariet S:t Ephrem

Tabellen kan ni hitta här!

Mediautskottet