Under en stämningsfull ceremoni vigdes Fader Hanna Aydin och Fader Daniel Malak Gourieh till biskopar för det syrianska folket och den Syrisk Ortodoxa kyrkan i Tyskland

Människor från hela världen hade samlats den 18 februari för att bevittna biskopsvigningen som leddes av Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas assisterandes av ett stort antal syrianska biskopar, prästerskap och samtidigt representanter från olika kristna kyrkor, däribland den armenisk ortodoxa kyrkan. Representanter från myndigheter och kyrkor från Tyskland fanns här för att visa sitt stöd och sin kärlek för det syrianska folket som satt sin prägel i det städer de bor i .

Biskopsvigningen ägde rum i S:t Petrus och Paulus katedralen som ligger alldeles bredvid S:t Ephrem prästseminariet i Sayidnaya, Syrien.

Vigningsceremonin inleddes med en gudstjänst. Enligt kyrkans tradition läste Fader Hanna Aydin och Fader Daniel Malak Gourieh upp de kanoniska lagarna som de svor att hålla och försäkrade sin lojalitet för den Syrisk Ortodoxa kyrkan, dess patriark och dess heliga lagar.

Enligt den syrisk ortodoxa kyrkans seder får även varje nyvigd biskop ett ärenamn tilldelat av H.H Patriarken. Ärenamnet brukar vara namnet på en kyrkofader, och under denna vigning fick Fader Hanna Aydin ärenamnet ”Julius” detta i ära till den salige Mor Julius Yeshu Cicek, en av 1900-talets mest kunniga och vördade biskop som gick bort den 29 oktober 2005. Fader Daniel Malak Gourieh fick ärenamnet ” Clemis”

Efter att ärenamnen tilldelats ikläddes de nyvigda biskoparna i den formella biskopsskruden. De nyvigda biskoparna sattes i tur och ordning på en stol för att sedan höjas upp. Under denna upphöjning läste man ett bibelstycke. Efteråt var det dags för predikan som de nya biskoparna skulle hålla. Här tackade man Hans Helighet Patriarken, Kyrkans synod och prästerskap, men samtidigt alla nära och kära.

Efteråt sattes de nyvigda biskoparna på var sin stol för att bäras ut ur S:t Petrus och Paulus katedralen och in i prästseminariet till en stor samlingssal. Här ikläddes biskoparna nu i en huvudbonad (på syrianska kavuk), ett kors och en ikon runt halsen och de tilldelades biskopsstaven av Hans Helighet.

Efter denna samling var alla bjudna på middag i en närliggande restaurang. Här var det dags för biskoparna för dem olika stiften att dela ut sina gåvor. Samtidigt gick dagen mot sitt slut.

SOKU framför sina gratulationer till de nya syrianska biskoparna och våra syrianska bröder och systrar i Tyskland. Vi önskar biskoparna välgång samt Herrens rikliga välsignelser i deras vardagliga arbete i stiften.

Ett stort tack till Rafael Yevno för bilderna

Bilder från vigningen kan ni se här.

Josef Aslan MU