Måndagen den 19 mars 2007 firar den syrisk ortodoxa kyrkan Mor Ostatheos Sleebos (Saliba), 77: e årsminne.

Mor Ostatheos Sleebo föddes den 1 januari 1854 i Kferze, en syriansk by i Turabdin Turkiet. Hans föräldrar var Salby och Nabuna Abakar. Hans far, Salby gick bort när Sleebo var ett barn.

Mor Ostatheos Sleebo lärde sig syrianska och den syrisk ortodoxa liturgin under ledning av hans lärare Munkfadern Shemun. 1880 blev han vigd till diakon av hans före detta lärare Shemun, som nu hade blivit vigd till biskop och fått ärenamnet Mor Athanasius.

1881 fick diakon Sleebo göra Mor Athanasius sällskap då Mor Athanasius blev utsedd till den första biskopsdelegaten för den Syrisk Ortodoxa kyrkan av Antiokia i Malankara av Patriark Moran Mor Petrus IV.

Diakon Sleebo stannade i Puthenpally, Kottayam hos Mor Athanasius fram till år 1889. Under tiden kom han i närmre kontakt med de syrisk ortodoxa biskoparna i Indien, däribland Metropoliten Mor Dionysius Joseph Pulikkottil och Mor Gregorius av Parumala, den sistnämnde kom att bli helgonförklarad av den syrisk ortodoxa kyrkan i Indien. Efter att Mor Athanasius fördes till den eviga vilan, bosatte sig diakon Sleebo hos Mor Dionysius i det gamla seminariet i Kottayam fram till 1906.

Efter 25 år i Malankara blev diakon Sleebo, vigd till munk av Mor Koorilos Elias Qudsho i Mor Mattay klostret, nära Mosul. I mars 1908 vigdes han till biskop för De 40 Martyrernas kyrka i Mosul av Hans Helighet Patriarken Moran Mor Abded Aloho (Abdullah) II. Han tilldelades ärenamnet Mor Ostatheos och utsågs till biskopsdelegat för den Syrisk Ortodoxa kyrkan av Antiokia i Malankara, och efterträdde alltså sin lärare Mor Athanasius.

När Mor Dionysius Joseph fördes till den eviga vilan, fick Mor Ostatheos sköta administreringen för den syrisk ortodoxa kyrkan i Indien.

Mor Ostatheos Sleebo tjänade kyrkan i Malankara, etablerade och invigde många kyrkor. Han arbetade otröttligt för att undertrycka tvisten som uppstod under de åren mellan den syrisk ortodoxa kyrkan och olika grupperingar som bröt sig ut. Han kom med kvarlevor av Mor Qawmo från sydvästra Turkiet till Indien och begravde delar av helgonets relik i många kyrkor. Hans arbete för att sprida Guds Ord lockade många till tron. Sjuka från när och fjärran kom till honom för att bli helade genom kvarlevorna av Mor Qawmo. År 1920, lade Mor Ostatheos fram grundstenen för S:ta Maria Simhasna kyrkan i Kunnamkulam.

Under hans tidiga år i Kunnamkulam, bodde han i ett hus gjort av bambu som tätats med kokosnötsrester. Mor Ostatheos levde ett liv i extrem enkelhet och spenderade nästan all sin tid åt bön och meditation. Han hade knappt några materiella ägodelar, dock hjälpte han ofta de fattiga och behövande genom att ta ut lån.

År 1929 blev Mor Ostatheos hälsa allt sämre och han fördes till sin himmelska boning den 19 mars 1930. Hans jordiska kvarlevor är begravda i S:ta Marias kyrka i Kunnamkulam.

Må Hans böner vara med oss alla!

För längre information på engelska klicka här!

Georgia Mushe MU