Nu var det dags igen, teaterföreställningen om ”Den förlorade sonen” hade för tredje gången uppvisning och denna gång i Göteborg. Succéföreställningen som tidigare visats på SOKUs 10- års jubileum och i Norrköping, hade även denna gång samlat ett hundratals människor i alla åldrar för att förmedla Jesu budskap om förlåtelse och kärlek.

Denna gång har SOKUs mediautskott gått bakom scenen för att ge tittarna och läsarna en inblick i hur arbetet fungerat. Detta är den andra av två artiklar från vårt ”rotande” bakom scenen.

Namn: Linda Yousef

Bor: Norrköping

Roll i teatern: Sminkös

Hur kändes det att medverka i denna teater?

Fantasticooo som vår präst brukar säga. Helt underbart! Teatern har förändrat mig så mycket som person. Den har tack vare alla deltagare stärkt mig och hjälpt mig dessutom fått mig inse det viktigaste med livet, (fast än jag var sminkös och inte hade så mycket jobb att göra). När vi började arbete med teatern talade Yuhanon (en av teaterledarna) om projektet i projektet. Först förstod jag inte exakt vad han menade, men under tidens lopp blev det allt tydligare och tydligare.

Detta ”projektet i projektet” har med Guds hjälp givit mig vänner för livet, andliga vänner som självmant valt att arbeta för Gud och Hans ära för att få Honom att le. Teatern har varit en tid som jag alltid kommer att minnas en tid som Gud har välsignat. Jag önskar och ber att alla får vara med om det jag har fått vara med om. Dela med sig av Guds härlighet och storhet. Stärka varandra, uppmuntra varandra och sist men inte minst ÄLSKA varandra. Visst har vi stött på motgångar, men hur stark blir en muskel om den lyfter samma vikter gång på gång en lång tid? Den blir inte så stark nej! Därför tackar jag Gud att vi fick motgångar som efteråt stärkte oss. Precis som en muskel blir starkare om man successivt ökar på vikterna på maskinen.

Gemenskapen med andra kristna har jag nu insett är oerhört viktig. Gud vill att hans familj ska göra sig känd för sin kärlek. Han säger att vår kärlek till varandra – inte våra trosläror – är det främsta vittnesbördet för världen. Vi behöver dessutom varandra för att växa. På samma sätt som era kroppar har många delar, så har också Kristi kropp det. ”Vi är alla delar i den, och var och en av oss behövs för att göra den fullständig, för att vi har alla olika uppgifter att sköta” (Rom 12:4-5). Varje del hjälper på sitt sätt speciella sätt de andra delarna så att hela kroppen är frisk och växer och är fylld av kärlek. Det är precis det vi har gjort. Teatern skulle inte bli lika bra om vi inte har kulisser, om vi inte har skådespelare, sminköser, ledare mm. Vi behöver varandra!

Mer än femtio gånger används uttrycket ”varandra” i Nya testamentet. Vi ska älska varandra, tjäna varandra, undervisa varandra, acceptera varandra, hedra varandra, , förlåta varandra, underordna oss varandra och mycket mer. Det är detta som kallas gemenskap och projektet i projektet, vilket jag tackar Gud att jag fått tagit del utav.

Vad har du fått för respons?

Det talades om teatern många dagar efter att den visades. Vänner och släkt blev imponerade att vi kunde klara av att utföra något sådant grymt med skådespelare från olika delar i Sverige. Men vi tackar Gud när man lägger allt i Hans händer går det. Allt är möjligt då Många blev berörda av föreställningen, och jag hoppas att budskapet kom fram och att åskådarna kan dra paralleller med deras liv. Det finns även många ungdomar som efter att ha sett föreställningen, och den gemenskap vi i teatergruppen har med varandra, resulterat att de också vill engagera sig och delta på nästa SOKU-teater. Detta gläder mig oerhört mycket, för jag vill att ungdomarna ska inse vad dem har innan dem förlorar det.

Namn: Silvia Zenginel

Bor: Örebro

Roll i teatern: Kulisserna

Hur kändes det att medverka i denna teater?

-Det kändes faktiskt underbart att medverka i denna teater. Budskapet var väldigt givande för oss som gjorde teatern och för åskådarna. Att tjäna Gud och att föra vidare hans ord är vår plikt genom att medverka med underbara människor som kämpar för samma sak fick, man en styrka inom sig som gör att man bara vill göra mer och mer. Jesus dog för våra synder det minsta man kan göra är att tjäna honom och föra vidare hans ord. Med hjälp av denna teater har jag som individ lärt mig mycket tillsammans med underbara människor.

Hur upplevde du din roll bakom scen?

Min roll bakom kulisserna var ganska rolig men krävde mycket planering och kraft, men med hjälp av vår Herre klarade vi varje föreställning galant. Jag hade hand om kulisser och annan rekvisita som skall komma in för varje scen. Alla delar behövs i en teater och det måste även finnas folk som har hand om kulisserna. Vi var med och gjorde dem och ansvarade för dem under teatern. Hjälps man åt så blir det något fint av det som man kan glädjas över gemensamt. Jag tackar Gud, det var väldigt roligt att arbeta med teatern.

Josef Aslan MU