Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. (Mat 2-6)

Vår älskade Herre, Jesus Kristus hade uppstått från de döda – precis som Han hade sagt oss. Han offrade sig själv som det PERFEKTA Lammet för att skapa fred mellan människan och Gud. Alla döda, även de rättfärdiga och profeterna var tvungna att vänta i dödsriket – de dödas land. Men de fick sin befrielse när Herren Kristus efter obeskrivlig lidelse på korset sade: – ”Det är fullbordat” (Joh 19:30).

*Fädernas arvsynd blev obegränsad eftersom den riktades direkt mot Gud, den Obegränsade. Därför var det ett måste att även försoningsoffret skulle vara obegränsat, eftersom det skulle motsvara Gud, den Obegränsade. Det skulle samtidigt vara jämbördigt med människan, syndaren. Det skulle dock inte stå under dödsdomen som människan. Det skulle vara utan synd, alltså helt fri från synd, och det skulle vara en företrädare för mänskligheten och kunna sända andligt liv in i dem. Således fanns det ingen som var lämplig fördetta försoningsoffer, och ingen annan utväg existerade än att Gud skulle ta en mänsklig natur för att ersätta människan.

  •Han återupprättade Adams fall
  •Han blev bron mellan de rättfärdiga i dödsriket och Gud samt för oss efterkommande
  •Han blev Vägen, Sanningen och Livet
  •Han var utan synd men bar hela värdens synd
  •Han blev hatad av många men älskade alla
  •Han bor i himmelen men steg ner för att ta med oss
  •Han befriade oss från att vara slavar åt synden till att att vara barn till den Helige

Källa: Theological, Dogmatical, Historical & Spiritual Articles & Essays (part two)
His Holiness Moran Mor Zakka I I was, 1998

Religionsutskottet