Söndagen den 15 april 2007 vigdes Munk Augin Aydin till biskop för Holland stiftet och tillgavs ärenamnet Polycarpus. Vigningsceremonin leddes av den Syrisk Ortodoxe Patriarken Mor Ignatius Zakka I Iwas, och ett stort antal biskopar, däribland vår stiftbiskop Ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas, i S:t Petrus och Paulus katedralet i Damaskus, Syrien. Ett stort antal representanter från Holland, Sverige, Tyskland, Belgien, Turkiet och Syrien deltog under denna stora dag. Förutom nära och kära fanns också representanter från olika myndigheter och institut.

Biskop Mor Polycarpus Aydin vigdes till biskop till valdes att vigas till biskop, efter den salige Mor Julius Yeshu Ciceks bortgång 2005. Hans Nåds huvudkvarter kommer att vara S:t Ephrem klostret i Holland.

Biskop Augin (Edip) Aydin föddes 1971 i byn Gundukshukro (Kyrkans by) i närheten av Nusaybin, staden S:t Ephrem verkade och med honom hans lärare S:t Jakob. Nusaybin ligger i Turabdin, ett område i sydöstra Anatolia, Turkiet – där kristna syrianer har funnits sen kristendomens tidiga ålder och bär på en viktig vittnesbörd av de tidiga kristna traditionerna.

Han föddes av gudfruktiga föräldrar vars enkla, men starka tro haft en enorm inverkan på hans liv. Han fick sin grundskoleutbildning på två olika platser: den lokala kyrkoskolan, där han lärde sig det syrianska språket och fick erhålla en grundläggande kristen utbildning, liksom den turkiska skolan. När han hade avslutat grundskoleutbildningen, ca 12 år gammal, anmälde han sig till Mor Gabriel klostret i Midyat. I klostret fick han fördjupa sig i både syrianska språket och litteraturen likasom traditionell Syriansk teologi och liturgi. Samtidigt fullföljde han sin gymnasieutbildning i den statliga skolan i Midyat.

På bilden Biskop Mor Polycarpus upphöjs på tron för att läsa bibeln under vigningceremonin

Klostret hade plats för ungefär 30 elever från olika byar och städer i Turabdin. Biskop Augin (Edip) spenderade sex år som student hos munkar och nunnor i Mor Gabriel klostret, då han tillägnat sitt liv åt bön, fasta och vardagliga arbetsuppgifter i det enkla livet. Det var under den tiden som hans förståelse för den kristna tron och handlingen blev djupare. Dessutom så hade det exemplariska och enkla livet, som nunnorna och munkarna levde, gett honom en betydelsefull effekt i hans andliga liv och gav honom omedelbart en dragning till att tjäna Gud och Hans Heliga kyrka. Således, under sitt sista år i klostret, blev han vigd till subdiakon (afdqnoyo), och har sedan dess regelbundet tjänat den syrisk ortodoxa kyrkan av Antiokia.

Efter att ha avslutat sin gymnasieutbildning i Turkiet, åkte han till England för att fullfölja sina teologiska studier i Heythrop College, Universitetet i London, där han tjänat Bachelor’s Degree in Divinity. Medan han studerade i Heythrop, bodde han med karmelit fäderna, vilket i själva verket var en god möjlighet för att fördjupa sig i bönelivet och diskutera de teologiska studierna. Efter det åkte han till Oxford som en besökande student och spenderade ett år i det orientaliska institutet där han studerade syriska studiekurser under övervakningen av den berömde vetenskapsmannen Dr Sebastian Brock While i Oxford, samtidigt han bodde i Campion Hall med Jesuit Community, som var en ovanlig upplevelse för honom, både andligt och intellektuellt.

I augusti, 1971, åkte Edip till USA, där han gick med S:t Vladimirs Ortodoxa teologiska seminarium i Crestwood, New York. Han deltog i det treåriga Master of Divinity utbildningen och tog examen 20 maj, 2000 med Master’s of Divinity. Han skrev sina teorier på The History of the Syriac Orthodox Church of Antioch in North America: Challenges and Opportunities. Den här tiden i S:t Vladimir var väldigt användbar. Han lärde sig bland annat en hel del om olika aspekter i Den Öst Ortodoxa kyrkan och på vilket sätt den lärs ut och utövas i amerikanska sammanhang. Under tiden då han studerade i S:t Vladimirs Seminarium, tjänstgjorde han också ärkestiftet för den syrisk ortodoxa kyrkan av Östra USA och lärde ut syrianska i Mor Ephrems syrianska skola i New Jersey, där han tjänstgjorde och lärde ut syriska och teologi.

Under våren 2001 åkte Edip Aydin till Schweiz för att läsa en kurs om ekumenik. Han deltog i det ekumeniska institutet ”The Ecumenical Institute of Bossey” där han var en av de 50 studenter som avlade en examen i ” The changing face of Christianity” som med andra ord betyder ”Den förändrande Kristendomen”. Som en avslutning av hans kurs lämnade han in två arbeten. Den ena handlade om liturgin och hade titeln ”Rediscovery of Didactic and Missiological Elements of the Liturgy for Today”. Det andra arbetet handlade om den förlorade sonen. Innan han tog examen från den Ekumeniska Institutet tog han tillfället i akt och begav sig till Salzburg, Österrike för att studera det tyska språket. Där bodde han i S:t Benedikts kloster i två månader och fick erfara broderskapets gästvänlighet.

Söndagen den 7 Oktober 2001 vigdes Edip till munk av Hans Helighet Patriarken Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas och tillgavs ärenamnet Augin. Mor Timotheos Samuel Aktas, ärkebiskop i Turabdin och Mor Cyril Aphrem Karim, ärkebiskop i östra USA var två av de biskopar som närvarade under ceremonin.

På bilden Biskop Mor Polycarpus välsignar folket med biskopkräklan under vigningceremonin

Den 4 augusti 2002 vihdes han till präst i S:t Gabriel klostret i Turabdin under ledning av Hans Nåd Mor Tumotheos Samuel Aktas. Han doktorerade senare från Princeton Theological Seminary, där han studerat tidig kyrkohistoria under ledning av professor Kathleen McVey.

Efter att den salige Mor Julius Yeshu Cicek, den berömde biskopen av Europa avlidit år 2005 beslutade den heliga synoden att Munk Augin skulle vigas till biskop för Holland stiftet.

Biografi på engelska

Josef Aslan & Georgia Mushe MU