BILDEXTRA
Helgen 13-15 april samlades SOKU:s styrelse- och utskottsmedlemmar strax utanför Linköping för att tillsammans planera det kommande verksamhetsårets aktiviteter. Det resulterade i en helg med bland annat många möten med nya såväl som gamla vänner.

Fredagen den 13 april anlände ett flertal fordon lastade med SOKU:s medarbetare till den östgötska landsbygden, närmare bestämt till den lilla byn Rimforsa och Liljeholmens folkhögskola. Denna plats skulle under helgen vara vårt fäste för att gemensamt diskutera och arbeta fram en verksamhetsplan för det närmaste året.

Det blev en försening i schemat med tanke på senare ankomster än planerat. Dock hanns det med presentation av alla deltagande samt en introduktion till helgen och lite kort genomgång av vissa grundläggande regler och föreskrifter. Resten av kvällen ägnades åt att installera sig på rum samt att umgås och lära känna varandra ytterligare.

Dagen därpå började tidigt med utdelning av material och en kommunikationsövning där troligtvis samtliga fick erfara att det lätt uppstår brister i kommunikationen från såväl kommunikatören som mottagaren och att det är viktigt att lyssna noga på vad som faktiskt förmedlas.

Johan Andersson, från Botkyrka, är en av de nya medlemmarna i SOKU:s religionsutskott och det hade blivit tid för honom att presentera sig. Han är etniskt svensk och har bytt samfund, till syrisk-ortodoxa kyrkan. I dagsläget studerar 23-åringen bland annat kthobonoyo och i har för framtiden stora mål inom Syrisk Ortodoxa kyrkan.

Suheyla Sever är en annan aktiv deltagare i SOKU och hon deltog på årsplaneringen och presenterade Bilda-projektet Resepedagogsutbildning. Tillsammans med ett flertal andra aktiva inom de ortodoxa kyrkorna reste hon till Israel under tio dagar och lärde sig mer om kyrkans situation och arbete där. Syftet med projektet är att ta del av arbetet som pågår, informera om hur läget är där, precis vilket hon gjorde under denna dag, samt att i framtiden kunna engagera och få andra att anordna resor dit. Vi fick ta del av bilder, litteratur och information angående Israel. Mer information om detta kommer också inom kort att komma upp på hemsidan.

Prövningar gav tankar

Kyrko-organisation som SOKU är fanns givetvis fler än ett religiöst inslag. Ett av dem var den andliga föreläsningen som hölls av tre unga och nya medlemmar i SOKU:s religionsutskott. De valde att föreläsa om prövningar, vilket de lyckades utmärkt med. Det var en intressant och tankegivande föreläsning.

Sen eftermiddag var det dags för styrelsemöte och utskottsarbete, där utskotten planerade sina respektive ansvarsområden samt inplanerade aktiviteter och insatser.

Som avslutning på dagen hölls en avslappnande meditation, där alla deltagare också fick med sig ett paket av ”Levande ord” som SOKU nyligen tagit fram.

Under kvällen firades valberedaren Suzie, då hon fyllde år och detta gjordes tillsammans med fyra tjejer från SOKU-Linköping, St Georges som hade tagit sig ut till Rimforsa för att lära känna SOKU-Sverige. Det var en trevlig kväll, blandad med diskussioner, skratt och gemenskap. Det grillades allt från korv till marshmallows och det åts tårta, godis och chips. Ja, det var ett riktigt lyckat födelsedagskalas!

Redovisning av planerandet

Söndagsmorgonen började med en kort bibelläsning och hymnstund och fortsatte efter frukosten med fortsatt styrelsemöte och arbete i utskotten. Efter lunch redovisade respektive utskott sina resultat av planeringsarbetet och sammanställdes i en slutgiltig verksamhetsplan innan det var dags för hemfärd.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det var en trevlig helg med mycket solsken, vilket samtliga var tacksamma för. Trots förseningar i schemat lyckades det mesta inplanerade bli av och det kommande året inom SOKU förväntas bli mycket lyckat. Härnäst kommer Körfestivalen (tidigare Körturneringen) att gå av stapeln, nämligen 12 maj i Västerås. Vi ses väl där?!

Faktaruta: Kthobonoyo = det syriska skriftspråket

Bilder från årsplaneringen kan ni se här

Seyde Bunyemen, MU