– ett projekt om syrianism och viljan att förändra

Det var inte för ingenting som Maria Danho, tvåbarns mor och aktiv inom den Syrisk Ortodoxa Kyrkan, bestämde sig att nu var det dags för en totalrenovering när det kommer till våra värderingar inom den syrianska folkgruppen. Uppfostrad enligt de gamla traditionerna men med stark anknytning till det svenska samhället tyckte hon att det är dags att göra något för barnen om de ska kunna växa upp i två kulturer och behålla lika starka band till båda.

Idéerna om att kartlägga och sätta fingret på hur och vilka problem vi har i den syrianska gruppen i allmänhet och den syrianska jämställdheten i synnerhet började växa och ta form. Rätt så snart fann hon att den ”syriansim” som finns idag döljer och förtrycker de problem som våra ungdomar upplever ute i det svenska samhället. Föräldrarnas värderingar, rester från hemlandets tankesätt och traditioner, hindrar i många fall ungdomarna att integreras i det svenska samhället. Värst drabbade är flickorna. Det var dags att man lyfte fram den här frågan och diskuterade den så att en förändring kunde ske.

Marias idéer skrevs ner som en projektplan och lades fram inför Östergötlands länsstyrelse. Landshövdingen Björn Ericsson lyfte i sin tur projektet till en högre nivå. Den 20 mars bjöds Maria in på middag till Linköpings slott där hon skulle få träffa landshövdingen, jämställdhetsministern och andra viktiga personer som jobbade inom Linköpings och Norrköpings kommun för att presentera sitt projekt. Projektet togs emot med varma applåder och lyftes fram som ett stort steg i länsstyrelsens arbete med jämställdhet och integration.

En gåva i form av Den dolda pärlan överlämnades å Biskopen Benjamin Atas vägnar till landshövdingen i Östergötland Björn Ericsson. Projektet hyllades och lyckönskades och nu har det kommit till det stadiet att det har blivit dags att sjösätta det hela.

Dagen efter hölls en presskonferens med jämställdhetsministern Nyamko Sabuni som handlar om den nya regeringens arbete inom jämställdhet och integration. Som bra exempel på hur långt man har kommit i Östergötland fick Maria tillfället att diskutera projektet med ministern. Nyamko blev positiv inställd till det arbete som planerades och lovade att närvara vid konferensen om schemat tillät det. Det här är rätt steg i den riktning som regeringen vill satsa på inom jämställdhets- och integrationspolitik. Även här överlämnades Den dolda pärlan till ministern som gåva.

Projektet drivs i samarbete med SAAF, Syrisk Ortodoxa Kyrkan, Länsstyrelsen i Östergötland och Allmänna Arvsfonden. Den 19-20 maj drar man igång den första utbildningshelgen och den 24 november äger konferensen rum i Södertälje. Klicka här för att läsa mer om projektet.

Att syrianer skiljs ut från gruppen invandrare från mellanöstern är viktigt då vi är en egen grupp med egen kultur och tradition. Vi har kommit till vårt nya hemland Sverige och vi vill integreras i samhället. Våra föräldrar gjorde vad de kunde för att ge oss de bästa förutsättningarna för det, men nu är det dags att vi själva rannsakar våra värderingar och jobbar med att öppna upp dem och inkludera lite av det nya samhället i dem. Vi lever under helt andra omständigheter idag och därför har vi möjligheten att göra det också. Våra värderingar och vår kultur är viktiga för att inte förlora vår identitet, men om vi inte utvecklas med samhället kommer vi att förlora mer än så!

www.saaf.info