Härmed inbjuds Ni att delta i SOKUs Körfestival, den helige andens harpa. Körfestivalen är det nya namnet för det som tidigare kallades körturnering. Vi har kallat den Körfestival då det är en hel del förnyade inslag och överraskningar som kommer att ske. Körfestivalen kommer att äga rum i S:t Kyriakos Syrisk Ortodoxa Kyrka i Västerås, den 12 maj. Närvarande under dagen är Ärkebiskop Mar Dioscoros Benjamin Atas.

Då detta är en mycket unik Körfestival kommer dagen att innehålla många nya och speciella inslag. För SOKU är det väldigt viktigt och en stor ära om många körer kan delta för att hylla denna första Körfestival som vi hoppas blir en lika fin tradition som de tidigare körturneringarna. Tanken med detta är att skapa en ny anda och lägga mer fokus på kärlek och gemenskap och mindre fokus på själva tävlingen. Det är viktigt att vi alla har roligt tillsammans och känner oss delaktiga i gemenskapen. Vi vill framhäva vår himmelska kyrkomusik till åminnelse av vår Herre Jesus Kristus och vår syrisk ortodoxa kyrka samt till ära av S:t Efraim.

Dagen kommer även att filmas och sändas av den syrianska TV kanalen, SuryoyoSat.

Nya inslag under Körfestivalen kommer att vara:

– Juryn/bedömningsystemet Kommer att bestå av dels en jury med tre domare med olika bakgrund inom musik och kyrka, de sätter poäng efter bestämt system, dvs uttal, röst, melodi, helhet. Nytt för i år är att även åskådarnas röster kommer att räknas. Varje anmält lag ska i förväg anmäla 1 person från sin stad (ej körledare eller präst), som kommer att vara närvarande på körfestivalen. Denna person ska samla in åsikterna från de närvarande i sin stad och sedan ansvara för att poängsätta de tävlande lagen. Poängen får inte sättas på sitt eget lag. Personen ska utse de 5 bästa körerna och sätta olika poäng på dem efter en bestämd skala, 10, 8, 6, 4, 2. Bedömningen ska ges utifrån ett helhetsperspektiv.

Förbundsstyrelsen för SOKU ska tillsammans med domarna och de som ska avge röster från sina städer, gå igenom bestämmelserna för att inga missförstånd eller fel ska uppstå. Domarna ska bedöma efter följande regler:

 Domarna ger poäng från skala 1-5. 1 är lägst, och 5 är det högsta poäng man kan tilldelas per faktor.  Domarna dömer kyrkokören efter ett målrelaterat system med avseende på uttal, röst, melodi och helhet.

– Vinnare Ingen final kommer att hållas, utan alla ska sjunga två hymner och endast en vinnare utses och vinnaren blir inbjudna som kör att sjunga på bibeltävlingen och kommer eventuellt få delta under en körfestival i Finland under augusti.

– Hymner En obligatorisk hymn ska sjungas i akapella, där ni får välja mellan 3 olika hymner i bestämd melodi. Ni anmäler vilken av dessa tre hymner ni vill sjunga. Utöver den obligatoriska ska en till valfri psalm sjungas av alla. Ni får fritt välja en lotania i en valfri melodi men den ska vara max 4 min lång. Den obligatoriska hymnen bifogas som bilaga till detta brev. Varje lag ska i förväg anmäla vilken obligatorisk hymn de ska sjunga samt vilken valfri.

– Engagera åskådarna För att öka engagemanget bland åskådarna, ska vi alla tillsammans sjunga en eller två sånger under dagen. Texten delas ut på svenska, syrianska och fonetisk skrift på plats till alla där samt skickas till er lokalföreningar som bilaga med detta brev.

Till varje Körfestival ska vi också försöka ha en viss typ av utställning. I år kommer en del av utställningen som visades under SOKUs 10 års jubileum att finnas på plats.

– Pausbidrag SOKU vill sträva efter att ha pausbidrag i följande teman som ska vara från ca 5-15 min max:

Sketch
Dikt
Andliga berättelser
Dialog – berättelse från bibeln
Barnkörer (församlingens)

Vi uppmanar er alla att försöka få barn och ungdomar från Er lokalförening att skicka in en anmälan om pausbidrag.

– Årets diakon /diakonissa Utmärkelsen årets diakon/diakonissa kommer utses även i år och målet är att de som utses med denna utmärkelse i år ska bli kallade till en helg i samband med någon av SOKUs möten och ska förbereda en ungdomsgudstjänst som de tillsammans planerar på en söndag efter ett SOKU-möte.

– Insamling till Indien Då SOKU i år jobbar med att starta upp projekt i Indien vill vi i år också ha ett tema under Körfestivalen som är Indien. Vi vill jobba och stödja våra bröder och systrar i Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Indien. Därför kommer det också under dagen att ske en insamling som kommer att gå oavkortat till detta ändamål.

– Festen Vinnarna kommer få äran att sjunga sin vinnarlåt på Körfestival-festen. Alkoholfri fest med alkoholfria drinkar.

Regler

  – Kyrkokören ska bestå av minst 5 personer och max 25 personer.
  – Kyrkokören ska bestå av både tjejer och killar.
  – En deltagares ålder får maximalt vara 30 år.
  – En körledare är obligatorisk för varje kyrkokör.
  – Musik av olika slag får gärna förekomma, dock ej på den obligatoriska psalmen, då den ska vara i akapella.
  – Solo får inte förekomma i den obligatoriska psalmen.
  – Solo får förekomma i övriga psalmer, men ej hela psalmer utan endast kortare stycken i antingen verser eller refränger.
  – Körledare får på intet vis sjunga solo.
  – Alla sånger som sjungs måste vara kyrkopsalmer. För att inga problem ska uppstå, ska alla körer som deltar, i förväg meddela vilken psalm de ska sjunga som obligatorisk samt som valfri psalm.
  – Den valfria psalmen ska sjungas på syrianska.
  – Alla deltagare i kyrkokören ska vara klädda i liknande tema.

SOKUs Förbundsstyrelse