Mellan 23 och 24 april 2007 satte THS (the Turkish Historical Society)och IHJR (the Institute for Historical Justice and Reconciliation) igång diskussionerna om en möjlig utredning på massgravarna i Mardin. Den tilltänkta utredningen skulle försöka klargöra motsägande påståenden om massgravarnas uppkomst, genom en juridisk och historisk efterforskning, som kommer att fortsätta till hösten 2007, då en opartisk experts åsikt skulle offentliggöras.

Bakgrund
Den 19 oktober 2006 avslöjade byborna i Xirabebaba (Kuru) (Mardin distriktet) att de påträffat skelettdelar i en grotta nära byn. Lokala reportrar publicerade artiklar och bilder från platsen. Grottan var fylld av kvarlevor från människor. Auktoriteten från Mardins provins lanserade sin egen undersökning och påstod att det var kvarlevorna från romerska tiden. Den nya utredningen som utfördes av THS och IHJR skulle försöka klargöra dessa motsägande påståenden genom en kollaborativ undersökning.

Den tilltänkta utredningen av Mardins massgravar leddes av Professor Yusuf Halaçoðlu, chef över THS, och Professor David Gaunt, professor vid Södertörn högskola i Sverige som också är projektchef för IHJR i Salzburg Seminarium.

Det inledande mötet i Mardin 23 – 24 april, 2007 skulle inkludera en granskning av massgravplatsen i Kuru. Syftet med denna vistelse var att preliminärt granska etableringen om huruvida platsen är lämplig för en framtida tvärvetenskaplig utredning av rättmedicinska experter, arkeologer, fysikaliska antropologer och historiker. Om ett dylikt beslut skall tas, kommer juridiska experter bli engagerade för att assistera THS och IHJR med deras arbete.

Bara två dagar innan, lördagen den 21 april, visade den statliga nyhetsbyrån AA (Anadolu Ajansi) bilder som visar graven helt tömd på skeletten. Professor David Gaunt var i Turkiet för att undersöka graven. Den turkiska myndigheten som ansvarar för massgraven var ovillig att tillåta David Gaunt besöka gravplatsen. Efter att fallet uppmärksammats i media och i Sveriges Riksdag tvingades den turkiska myndigheten att tillåta ett besök till graven.

Professor David Gaunt med Yusuf Halaçoðlu som sällskap, anlände till gravplatsen tisdagen den 24 april. Datumet är en symbolisk dag för armenierna och syrianerna, som samma dag firar minnet av Folkmordet.

Resultat
Utredningen slutade med en besvikelse den här veckan när historiker anklagade varandra och en svensk expert fördömde utgrävningen som en ”dyr picknick”.

De turkiska myndigheternas agerande i detta fall liknar en brottslings agerande, som rensar alla spår efter sig.

När de turkiska myndigheterna tvingades öppna graven, bestämde man sig också för att rensa alla skelett från platsen. Enligt byborna och borgmästaren som hittade gravplatsen har det den senaste tiden pågått ett febrilt arbete i och kring gravplatsen. Enligt uppgifter från byborna har de turkiska myndigheterna fört bort alla kvarlevor för att radera alla spår.

Jordprovskonflikt
Hursomhelst, sade den turkiska föreningens Halaçoðlu, som gensvar att inga skelett hade flyttats från platsen och att ändringarna var behörig till de naturliga faktorerna som regn. Gaunt avslog den förklaringen och sade att det inte kunde ha påverkats av regn eller något annat. Halaçoðlu menade att det inte kunde vara en plats med påstådda armeniska eller offer som mördats av det Ottomanska imperiets. Han skällde också ut Gaunt för att nonchalant ha sagt ”om han är uppriktig om undersökningen av folkmordsbegäran, så skulle han ha tagit jordprov som kunde bevisa historien bakom skeletten.”

En ilsken Gaunt argumenterade: ”De gav mig en skyffel för att gräva och ta lite jord och lite ben, vilken var omöjlig att arbeta och uppnå några vetenskapliga slutsatser med. Bearbetningen skulle fortsätta sakta och milt”, sa han ”det var då som jag förstod att det var omöjligt att uppnå någon vetenskaplig slutsats. Varför skulle jag få jordprover? Vad hände med de skelett som är den riktiga källan för vetenskaplig forskning? ”Det kunde lika väl vara en romersk grav, sade han, men poängen var att rannsaka kvarlevorna av de 38 kropparna som fanns där och det är nu svårt om inte omöjligt. ”Vår intention var att förstå hur de kom hit, men jag har hört att de har förflyttats. Jag kan inte acceptera påståendet på att smuts fyllde graven naturligt”, förklarade Gaunt.

Att förstå det exakta datumet
David Gaunt sade också att det är vetenskapligt omöjligt att förstå det exakta datumet av skeletten. ”Det är inte möjligt att tala om det exakta datumet med vetenskapliga och kemiska undersökningar. Man kan bara förena de vetenskapliga svaren med historierna av de lokala människorna. Sen kanske man har ett svar som är

Georgia Mushe MU