Kristi himmelfärdsdag är en väldigt stor och viktig dag för oss Kristna i hela världen. Det var nämligen då vår Herre Jesus Kristus fördes upp till himlen, fyrtio dagar efter sin uppståndelse.

Denna dag är en Kyrklig högtidsdag och är en helgdag i vår almanacka. Kristi himmelsfärd firas fyrtio dagar efter påsken, alltid på en torsdag. Denna högtid är en av de viktigaste teman i nya testamentet. Den grekiske läkaren S:t Lukas som levde under det första århundradet, skriver om himmelsfärden på två platser. Först skrev han det i Luk 24:50-52, och även i redogörelsen om den kristna församlingens första år, apostlagärningarna som är den femte boken i nya testamentet.

Under dessa fyrtio dagar, mellan uppståndelsen och himmelsfärden, visade sig Herren för lärjungarna och många andra, djupa sanningar befästes och stora hemligheter avslöjades. Sedan kom lärjungarnas sista fysiska möte med Jesus, på Olivberget utanför Jerusalem, då Han fördes upp, bort från dem och sågs inte mer (Luk 25:50-53). Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var alltid i templet och prisade Gud (Apg 1:9-11). Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan dem såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”Himmelsfärden markerade Jesus ”kröning”, Hans upphöjelse.

När Kristus först kom in i vår värld i Betlehem blev Han för alltid ett med mänskligheten. Hans himmelsfärd i Hans korsmärkta uppståndelse visade att vår mänsklighet har blivit upptagen till himmelen. där representerar den upphöjde Herren oss. Himmelsfärden påminner oss om att Jesus återvände till sin eviga härlighet och därigenom förde människans liv i Guds liv. Vi kristna vet att såsom Herren steg upp till himmelen så ska vi också göra det med honom. Våra liv måste grundas på detta, och på utmaningen till att leva vår kallelse.

Kristus är vår vägvisare som går före oss till himlen. När han var på jorden lydde han sin Fader i allt, och därför lyfte Hans kropp och ande upp genom Guds nyskapade kraft. Detta ger oss kristna förvissningar om ett evigt liv. Vad har Kristi himmelsfärd för budskap till oss idag? Att vi ska den vakne, kloke och trogne tjänaren, när hans herre kommer och finner honom göra vad han skall; så att ni, när Herren Jesus kommer ska vi möta honom med storglädje.

”Låt oss fara upp till himmelen med våra hjärtan, tills ni får fara eftermed kropp och själ” Augustinus

Religionsutskottet