Till alla barn i åldrarna mellan 10-14 år: det har nu blivit dags för SOKUs kristna barnläger. Tanken är att även den yngre generationen ska få möjligheten att bli en större del av SOKUs framtida verksamhet. Därför anordnas nu en helg till barnens ära där de kommer att få ta lärdom av kristendomens viktigaste grunder och även få träffa barn från andra SOKU-föreningar i sin region och ha roligt tillsammans.

På grund av praktiska skäl och då det gäller yngre barn är detta barnläger i år riktat till SOKU-föreningarna i Stockholms-området där lägret kommer att hållas. Föreningar som inbjuds till detta är därmed:

SOKU-Södertälje St. Afrem.
SOKU-Södertälje St. Tomas.
SOKU-Botkyrka, St Petrus & Paulus.
SOKU-Flemingsberg.
SOKU-Tensta.

Vi ber er i SOKU-styrelsen att informera alla barn och föräldrar om detta barnläger och dela ut informations och anmälningsblanketter bland era medlemmar. Vi vill också att ni ber er församlingspräst att informera om detta, de kommande söndagsgudstjänsterna.

Barnlägret kommer att hållas:

Tid: 14 – 17 juni

Plats: Gillingegården i Vallentuna, ca 25 km utanför Stockholm.

Målgrupp: Medlemmar i åldern 10-14 år

Antal: ca 30st

Anmälningsavgift: 250 kr/pers

Sista anmälningsdag är 3/6! I första hand får varje förening anmäla 7 barn. Övriga kan skrivas upp på en reservlista.

Under helgen kommer barnen att få lära sig en hel del olika saker, bland annat olika böner och hymner såsom Fader Vår och dess innebörd. De kommer att få lära sig om syrianernas ursprung och grunder om syrisk ortodoxa kyrkan, samtidigt som de kommer att få leka och ha roligt tillsammans.

Ett preliminärt program, med fler detaljer och kontaktuppgifter till ansvariga skickas ut till deltagarna, när anmälan är gjord. Tranport till och från lägret anordnas av SOKU.

För frågor, var vänliga att kontakta, SOKU-kansliet

Med vänliga hälsningar,

/Förbundsstyrelsen.

SOKU