“Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” (Matt 4:4) Dessa små kort innehåller citat från den heliga Bibeln – Böckernas Bok – som förtäljer Guds budskap till människan. Bibeln är sannerligen levande ord och de skänker i sin tur liv åt den som läser dem och bevarar dem i sitt hjärta. Smaka därför på Guds levande ord och låt anden mättas.

Så står det på det första kortet av totalt 84 med verser ur den heliga Bibeln – kort som SOKU tryckt som ett av sina projekt. Efter mångt och mycket arbete, svårigheter med att besluta vilka verser som skulle vara med och tyvärr vilka andra (bland Bibeln som innehåller så mycket vackert och bra!!!) blev korten till slut färdiga och tryckta, med verser av Guds ord, redo att nyttjas av den törstiga anden.

Men vad är dessa kort? Vad ska man göra med dem? Okej, det är kort med Bibelverser, och sen då…? Jo, tanken är att man dagligen, eller när man så känner för det, skall dra ett kort och lyssna till Guds ord. Baksidan på det första mannakortet fortsätter:

I svåra stunder eller prövningar, i glädje eller tacksamhet, eller överhuvudtaget dagligen: dra ett kort och lyssna till Guds levande ord. På ena sidan av dessa kort står bibelcitatet på svenska och på andra sidan står det på syrianska. Ta därför tillfället att läsa citatet på syrianska – det språk som vår Herre Jesus Kristus talade, och som är vår heliga kyrkas vackra språk. Må Gud beskydda, bevara och välsigna Dig!

Ja – ni läste rätt! På ena sidan står Bibelcitatet på svenska och på andra sidan står det på syrianska! Ett strålande sätt att bekanta sig med Bibeln på både svenska och syrianska, samt även att ta tillfället i akt att läsa Guds heliga ord på vårt vackra språk syrianska. Det lämpar sig väldigt bra att steg för steg dels läsa, dels ta till sig det budskap och den styrka varje kort ger. Att kanske lära sig Bibelverser utantill så att man kan komma ihåg dem för egen skull och för andra, kanske när någon vän eller bekant skulle behöva ett tröstande ord. Guds ord är alltid bra.

”Levande Ord” bör läsas med tyngd, såsom Guds ord skall befästiga sig hos oss. Man skall dra ett kort och läsa Bibelversen lugnt, förstå den och ta till sig den. Som munkarna på den gamla tiden gjorde, tog de ofta en Bibelvers för dagen och lät den bli deras meditationsämne – hela dagen kretsade kring det Gudsord de fått, exempelvis: ”Klä er i ödmjukhet mot varandra” (1 Petr 5:5). På detta sätt strävade munken efter att vara ödmjuk den dagen, men även så alltid och alla dagar, vilket även vi måste sträva efter.

Korten kan även lämpa sig att dra vid särskilda behov, exempelvis vid sorg eller nedstämdhet, vid glädje eller eftertanke, vid svaghet eller styrka – Guds ord är alltid de som mättar. Kanske vi blir hungrigare när vi läser; kanske undrar vi vad just detta ord betyder att klä sig i ödmjukhet? Guds ord är även det som gör anden hungrig. Detta väcker den inre längtan till att lära känna Gud, att komma Honom närmre. Och det kära bröder och systrar gör man genom Bibeln. Bönen är människans tal till Gud och Bibeln är Guds tal till människan. Som profeten David skriver om Guds ord: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps 119:105). I Bibeln lär vi känna Gud och inser Hans kärlek till människan, Hans ofantliga barmhärtighet och nåd. Vi kan följa vår Herre Jesus Kristus, höra Hans ord och känna Hans kärlek. Vi uppmanar därför till att läsa Bibeln, även så små steg i taget. ”Levande Ord” är en ypperlig start till detta och en väldigt god fortsättning att då och då mätta anden med Guds ord.

Korten är också väldigt praktiska att använda vid olika studiecirklar såsom Bibelstunder, ungdomsträffar, kurser, läger etc. Beställ dem nu på SOKUs kansli för 40kr st. Ring eller maila SOKU-kansliet 08-55040153 eller soku-kansliet@telia.com

Yuhanon Kurt