”The Syriac community was known from its beginning as the Aramean community”*

Under flera dagar har det runt om i världen firats 50 års minnet av den salige patriark Afram I Barsoum. Främst i staden Homs i Syrien där han ligger begravd har stora festligheter hållits de senaste dagarna.

Patriark Afram I Barsoum föddes den 15 juni 1887 i Mosul i Irak av troende föräldrar från de förnäma familjerna Barsoum och Abdulnur, och vid dopet fick han namnet Eyoub (Job).
Han fick sin första undervisning i en privat dominikansk skola, där han bland annat studerade franska, turkiska, arabiska men samtidigt religiös litteratur och historia. 1905 började han studera teologi i Saffransklostret i Mardin Turkiet, som då fortfarande var den Syrisk Ortodoxa kyrkans patriarkat. Här lärde han sig även syrianska och engelska.

Vid 20 års ålder vigdes han till munk av den dåvarande patriarken Ignatius Abded Aloho II och här fick han namnet ”Afram”. Efter att han vigts till prästmunk 1908 stannade han kvar i klostret för att undervisa i det nystartade prästseminariet. 1911 fick han ansvaret för klostrets tryckeri. Här tryckte han ett flertal böcker på syrianska och arabiska.

Han kom senare att besöka de flesta kyrkor och kloster i Mesopotamien och Turkiet. Strax efter att han återvänt 1913 från denna studieresa gjorde han en liknande resa i Europa där han utforskade de stora biblioteken som hade gamla syrianska manuskript bevarade.

Den 20 maj 1918 kom han att vigas till biskop för Homs i Syrien av den salige Patriark Ignatius Elias III, och han fick ärenamnet ”Severius”.

Efter bortgången av den salige Patriark Elias III år 1932 i Indien, valde den heliga synoden Hans Nåd Severius Afram till hans efterträdare, och han installerades som Patriark av Antiokia den 30 januari 1933 och han betitlades nu som Patriark Ignatius Afram I Barsoum.

Den nye patriarken började snabbt etablera nya stift och starta ett prästseminarium i Zahle, Libanon. Efter att det Ottomanska riket kollapsade och på grund av den politiska situationen i Turkiet, där den syrianska kyrkans patriarkat låg, tvingades man att flytta patriarkatet till Homs i Syrien.

Trots Hans Helighets många ansvarsområden som ledare för den Syrisk Ortodoxa kyrkan och av att han ofta tvingades resa, efterlämnade han många stora verk efter sig.

Hans Helighet Patriark Afram I Barsoum skrev många böcker som fortfarande inte publicerats. Hans syriansk-arabiska lexikon och hans kompendium om kyrkans historia under 1900 talet är båda skrivna på arabiska och syrianska. Hans historiebok om Turabdin på syrianska översattes till arabiska av biskop Behnam. På arabiska skrev han också böcker om ” Syrisk Ortodoxa patriarker” och ”Kända män i den Syrisk Ortodoxa kyrkan”, en bok om Syrisk ortodoxa stift, ett index för syrianska manuskript samt ett flertal mycket kända böcker både på syrianska och arabiska. Han är även författaren till boken ”De spridda pärlorna” som nu även finns översatt på svenska.

Den store patriarken kallades till den himmelska boningen den 23 juni 1957 och han kom att begravas i S:ta Maria kyrkan där Jungfru Marias gördel finns bevarad i Homs.

*(Patriarch A. Barsaum, The Syrian Orthodox Church of Antioch: Its Name and History, published by the syriac organizations in Middle Europe and Sweden 1983, p. 1)

Källor: http://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_Afram_I_Barsoum

http://sor.cua.edu/Personage/PAphrem1/index.html

Josef Aslan MU