Vår älskade Herre Jesus Kristus sade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta” (Johannesevangeliet 6:35). Genom den heliga nattvarden växer vår kärlek till Gud och vår nästa, eftersom vi matar vår ande. På samma sätt som kroppen stärks av jordisk mat, stärks vår Ande av Nattvarden. Jesus sa också: ”Amen, amen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er” (Joh 6:5)

Aposteln Paulus skriver i sitt första brev till Korintierna: ”Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då Herren Jesus blev förråd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ’Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.’ Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: ’Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.’ Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer” (1 Kor. 11:23-26)

Och I Apostlagärningarna läser vi: ”de (troende) deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet (firandet av nattvarden) och bönerna” (Apostlagärningarna 2:42).

Andra benämningar som man också använder för den Heliga Nattvarden, Tacksägelsen Sakrament, Det himmelska Brödet, Den mystiska Kvällsmaten, Den Heliga kvällsmaten, Guds kött och blod.

Genom att ta den Heliga Nattvarden blir man förenad med Herren Jesus ty Han sade: ”den som äter mitt kött, och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom” (Joh 6:56). Den som tar emot Heliga Nattvarden kan komma in i himmelriket och den som tar emot Nattvarden får ett evigt liv ty det är skrivet: ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd skall leva i evighet” (Joh 6:54,58).

Under gudstjänsten sker ett mirakel. Brödet och vinet förvandlas till Jesu Kristi sanna kropp och blod. Även om brödet och vinet till det yttre är bröd och vin, har den Helige Ande förvandlat dem och trons ögon ser Jesus Kristus helt och fullt närvarande i detta sakrament. Brödet har följande ingredienser: vetemjöl, kronjäst, ljummet vatten och salt. Vanligast är att antingen prästen, diakonen eller kyrkoherden gör brödet kvällen innan. Vinet måste vara rött vin och inte för starkt.

Den troende som vill ta emot den Heliga Nattvarden (Förberedelser och principer)…

Måste först bikta sig hos en Präst för att ångra sina tidigare synder.

Ha ett rent samvete i Guds Nåd.

Ta emot Nattvarden med ett rent hjärta.

Be av hela sitt hjärta före och efter den Heliga Nattvarden.

Bedöma sitt samvete och förstå nattvardens värde. Man ska ta emot den Heliga Nattvarden i tro, hopp och kärlek.

Förbereda sig redan dagen innan genom att göra sig ren i kropp och själ. Man kan t.ex. tvätta sig och be. Man bör tänka på sitt uppträdande och vara värdigt klädd

Lägga åt sidan världsliga ting och fokusera sig på Gud och läsa Heliga Bibeln.

Fasta minst tre timmar innan emottagande av Heliga Nattvarden, både mat eller dryck. Om gudstjänsten infaller på morgonen bör man från midnatt.

Den strängare skolan säger att man bör ta nattvarden var 40:e dag. Detta för att förbereda sig ordentligt inför det höga mysteriet. 40 dagars regeln är dock inte en lag, men präster som förespråkar detta menar att vi måste förbereda oss ordentligt och som aposteln Paulus säger: ”Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren” (1 Kor. 11:27-28). Parallellt med detta vill vi understryka vår nuvarande Patriarks ställning är att emottagande av den Heliga Nattvarden inte behöver begränsas av 40 dagar emellan – ty det finns inget bättre och högre än att ta emot den Heliga Nattvarden och bli förenad med vår älskade Herre, Jesus Kristus. Vikten och betydelsen i de ovanstående punkterna är givetvis densamma vare sig det är varje vecka eller varje 40:e dag. Det viktiga är att man med rätt förberedelse och rent, ödmjukt hjärta tar emot den Heliga Nattvarden samt lever i förening med Herren och allt var det innebär…

Det finns också röster i Kyrkan säger att varje vecka är för ofta och att vi inte är värdiga eller att det inte får bli till en försumbar vana, men alla dessa åsikter och ursäkter diskvalificerar sig själva när man går in på betydelsen av dessa argument. – Kan man förenas med sin älskade Herre för ofta? – Vem är egentligen värdig? – Är inte 40 dagar också en vana?

Avslutningsvis, efter den Heliga Nattvarden bör den troende inte bada, dricka alkohol, äta oliver eller annat som spottas ut ur munnen. Man bör meditera över det underbara mysteriet, tacka Kristus för hans nåd och be den föreskrivna bönen. Dessutom bör vi hålla dagen helig genom att läsa heliga böcker och avstå från allt opassande.

Den Helige Biskopen Kyrillos av Jerusalem sammanfattar detta mysterium så här: ”När han nu själv har förklarat och sagt om brödet: ’Detta är min kropp’, vem kan då sedan våga tvivla? Och när han själv har bekräftat och sagt: ’Detta är mitt blod’, vem skulle sedan någonsin tvivla och säga att det inte är hans blod? Vatten förvandlade han en gång till vin genom ett tecken han gjorde i Kana i Galileen (Joh. 2:1-11). Är det då inte trovärdigt att han förvandlar vin till blod? På ett ofattbart sätt utförde han detta under när han var bjuden till ett jordiskt bröllop. Skall han då inte ännu mer bli erkänd när han låter bröllopsgästerna få del i sin kropp och sitt blod? Det är alltså med full övertygelse som vi tar emot Kristi kropp och blod. Ty under brödets tecken ges dig kroppen och under vinets tecken ges dig blodet, så att du genom att ta del av Kristi kropp och blod blir till en kropp och ett blod med honom” (Kyrillos av Jerusalem, Katekeser, Artos bokförlag sid. 108-109).

Böner och principer för före och efter både bikten och nattvarden finns översatta på svenska i boken ”Glädjekällan, Andra Utgåvan”. Principer innan bikttillfälle s.85, principer vid bikt s.86, bön vid bikt s.87, principer efter bikt s.88, bön efter bikt s.89. Principer inför den heliga nattvarden s.90, Bön före den heliga nattvarden (när man står i kyrkan och väntar på att prästen ska ge en nattvarden) s. 91, Bön efter den heliga nattvarden s.92.

Källor: – Den Heliga Bibeln Svenska Folkbibeln 1998 – De sju sakramenten i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan (översättning från Ktobonoyo), Hans Helighet Patriarken Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas – Lilla Katekesen, Patriark Mor Ignatios Ephrem I Barsoum – Katekeser Kyrillos av Jerusalem – Glädjekällan, Andra Utgåvan Abouna Deyroyo Samuel Issa, Benjamin Aktas

Religionsutskottet