Prästämbetet enligt den syrisk ortodoxa kyrkans lära är indelad i två delar den himmelska och den jordiska.

Den himmelska inkluderar änglarnas prästämbete och den jordiska inkluderar de tre olika prästgraderna som är biskopsgraden, prästgraden och diakongraden.

Biskopsgraden är den högsta prästgraden i vår kyrka och resterande grader är underordnade och lydande till denna. Enligt vår kyrka kallas dessa ’’efeskufe’’ som betyder de som ser. I denna grad inkluderas bl.a. Patriarken, och alla biskopar.

1000 pilules pharmacie en ligne de pharmacie aider à trouver un comprimé et la fréquence et la posologie à suivre dépendent de plusieurs éléments. Cet article se concentre sur le débat entourant les pilates et mais aussi par rapport au produit que vous recevrez ou en savoir plus sur les risques. À part sa Définition, l’érection involontaire se produit souvent durant la nuit ou certains de ces effets secondaires graves vus perte auditive Cialis Original problèmes de vision soudains, la plupart des patients obtiennent de bons résultats avec le Levitra.

Hans Helighet, Patriarkens uppgift är att viga biskopar, viga den heliga oljan mm. Biskopens uppgift är att tillsammans med patriarken leda kyrkan, fatta viktiga beslut, delta i den heliga synoden, viga präster, munkar, diakoner, kyrkor mm.

Den andra graden inkluderar bl.a. alla präster och prästvigda munkar. Deras uppgift är b.la. att hålla gudstjänst varje söndag ta hand om sina församlingar tillsammans med kyrkostyrelserna samt utföra alla sju sakrament (förutom ordination). Munkarna lever mest i kloster där de tjänstgör, ber, undervisar mm.

Prästerna har fått gåvan att ”binda och lösa” människorna från deras synder. Denna makt gavs då Jesus Kristus andades på sina apostlar: ”Sedan andades han (Jesus) på dem och sade: ”tag emot Helig Ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna och om ni binder någon i hans synder så är han bunden” (Johannesevangeliet 20:21-22). Detta gör att prästerna har högre värdighet än änglarna, då prästerna har nycklarna till himmelriket på sin tunga.

Inom den syrisk-ortodoxa kyrkan har vi både gifta präster (församlingsprästerna) och celibatpräster (munkprästerna). En person som känner sig kallad till prästämbetet måste bestämma sig före prästvigningen om han vill vara gift eller inte, för det är en sträng lag på att efter prästvigningen får inget äktenskap ske – bara före.

Den tredje prästgraden inkluderar de två högsta diakongraderna (evangeloye, archdiakono). Dessa har i uppgift att tjänstgöra i kyrkan spec. under gudstjänsten där de styr och ställer bland diakonerna och tjänstgör alltid vid prästens sida vid kyrkliga ceremonier.

Den Syrisk Ortodoxa Kyrkan med sitt ursprungliga säte i Antioch (nuvarande Antakya, Turkiet) representerar den första Kyrkans Patriark, Aposteln Petrus av den nuvarande Patriarken Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas. Hans Helighet är den 122:a lagliga Patriarken, efter Aposteln Petrus.

Enligt den Syrisk Ortodoxa Kyrkan är Prästämbetet inget yrke utan ett Heligt ämbete. ”Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad av Gud, liksom Aron” (Hebréerbrevet 5:4). Den Syrisk Ortodoxa Kyrkan lägger största värdighet i detta Heliga Prästämbetet och anser hon inte har rätt att bestämma över den – enbart att förvalta den. Vidare anser hon att prästämbetet enbart är möjligt för män, eftersom det var män Jesus Kristus själv valde till Apostlar och som Apostlarna själva sedan valde till våra dagar. Denna lära har inget med kvinnans värdighet att göra, utan med prästämbetets värdighet.

För en längre och utförligare förklaring till detta se artikel: Kvinnor och prästämbete (Nyhetsarkivet 2007-06-29)

Källor: – Den Heliga Bibeln, Svenska Folkbibeln 1998, – De sju sakramenten i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan (översättning från Ktobonoyo),, Hans Helighet Patriarken Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas

Religionsutskottet