BILDEXTRA
Lördagen 30/6 anordnade SOKU-Göteborg en andlig dag till minne av S:t Petrus & S:t Paulus vars högtid är 29 juni samt även Apostlarnas högtid som är 30 juni. Aktivitetsdagen var uppdelad i två delar: en andlig dag med föreläsning om S:t Petrus & S:t Paulus med hymnsjungande och därefter ett avslut med andliga berättelser; samt en mer nöjeskväll med en fest/kulturafton.

Den andliga dagen inleddes av Abuna Besim Kurt, församlingspräst för S:t Johannes Syrisk Ortodoxa Kyrka i Hjällbo/Göteborg. Abuna Besim började kort med att tala om helgonens betydelse i Guds heliga Kyrka och varför det är viktigt att högtidlighålla deras minnesdagar. ”På samma sätt som himmelen kröns av sol, måne och stjärnor; på samma sätt som jorden smyckas av blommor, växter, vackra färger och dofter, land och hav, djur; på samma sätt pryds även Guds heliga Kyrka med högtiderna och minnesdagarna för dess heliga män och kvinnor. Och vår heliga kyrka, vi som folk, har en stolthet i hur fint vår kyrka kröns av våra helgon, martyrer, profeter och apostlar.”

Efter en vacker introduktion av Abuna Besim lämnade han över ordet till ungdomarna för SOKU-Göteborg som anordnat dagen och Yuhanes Kurt med Sara Kilic som förberett en föreläsning om apostlarna S:t Petrus & S:t Paulus. Föreläsningen började med att visa en ikon med de båda apostlarna sida vid sida och man förklarade att dessa båda kyrkofäder som efter vår Herre Jesus Kristus, är grundarna till den heliga Kyrkan och de firas tillsammans. Varje år är det samma datum för denna högtid och apostlarnas högtid – alltså 29 och 30 juni – och högtiden föregås av en fasta ”apostlarnas fasta” som är en av årets fem officiella huvudfastor. Alla har ju någon gång stött på namnen S:t Petrus & S:t Paulus, men känner kanske inte till dem och vad de stod för i den heliga Kyrkan, vilket var syftet för föreläsningen: att låta åhörarna lära känna mer om dessa två kyrkofäder och apostlar som Herren lät göra till Kyrkans klippa/grund respektive arkitekt.

I föreläsningens inledningsskede sjöngs det en hymn

[bothar ewengeliun] som sjungs efter Evangelieläsningen under gudstjänsten för S:t Petrus & S:t Paulus högtid som lyder: ”Ärad vare Guds Son som härskar över land och hav; som utvalde åt sig enkla människor att vara Hans förkunnare. Från havet valde han Petrus och från vägarna Paulus. Och Han gjorde dem till arkitekter för den heliga Kyrkan.”

Med denna hymn som utgångspunkt, berättades det därefter någorlunda ingående om de båda apostlarna S:t Petrus & S:t Paulus. Att S:t Petrus valdes från havet, alltså var fiskare, och blev lärjungarnas ledare samt fick äran av Gud Fadern i himmelen att avslöja Jesus som ”Messias, den levande Gudens Son”, varpå Herren Jesus gav honom himmelrikets nycklar och prästerskapets makt och gjorde S.t Petrus till den klippa varpå Guds församling skall byggas. S:t Petrus var också med på många andra ärorika platser och stunder tillsammans med Herren Jesus Kristus, exempelvis på härlighetens berg Tabor, och att S:t Petrus förnekade Jesus men sedan ångrade sig med bitter gråt och blev förlåten.

Något som är en ära för vår Syrisk Ortodoxa Kyrka är att S:t Petrus grundade Kyrkan i Antiokia och inrättade den apostoliska stolen av Antiokia, varifrån vår heliga Kyrka utgår. Detta och mer om apostlarnas liv och gärningar kan man läsa om i bl a Apostlagärningarna. Slutligen fick S:t Petrus lida martyrdöden och skulle bli korsfäst, som Jesus hade avslöjat, men S:t Petrus själv valde att bli korsfäst upp och ned, eftersom han inte ansåg sig värdig att möta döden på samma sätt som sin Herre samt att han ville ha sitt huvud vid Herrens fötter, som ett tecken på vördnaden för Herren Jesus Kristus.

S:t Paulus ”valdes från vägarna” enligt hymnen och med det menas med Apostlagärningarnas berättelse om hur Saul (Paulus) förföljde kyrkan och på vägen till Damaskus för att fånga in och fängsla kristna uppenbarade sig ett ljus och en röst för honom – det var Herren Jesus som Paulus förföljde. Efter detta blev Paulus blind och fördes till Damaskus för att bli döpt av Ananias och då återfick han sin syn. Från att ha varit kyrkans förföljare hade Gud nu utvalt honom till att bli en av kyrkans mest framträdande missionärer och som han kallas: [ardikhlo d’ito], alltså Kyrkans arkitekt. S:t Paulus har skrivit flertalet epistlar (brev) som återfinns i Nya Testamentet, där han uppmanar olika församlingar och så även oss alla, till goda gärningar, styrka i tro, uthållighet i prövning. Han förklarar för oss vad som är rätt och fel. Vi vet att S.t Paulus genomförde många missionsresor till bl a de platser han skrivit sina brev exempelvis Korinth, Filippi, Thessalonike, etc. Slutligen vann även S:t Petrus martyriets krona i Rom.

Ytterligare en hymn sjöngs: [’al tar’ayk ’ito] ”Vid dina dörrar O Kyrka”, där vi i första versen kan läsa: ”Vid dina dörrar O Kyrka, reser sig väktare. Dag och natt vaktar de mot ondskan. Simon grunden (klippan) och Paulus arkitekten…” Denna hymn som sjungs under Kyrkans Invigningsdag visar dessa båda apostlar och helgons S.t Petrus & S:t Paulus betydelse i Guds heliga Kyrka och i vår Syrisk Ortodoxa Kyrka. Vi ber om S:t Petrus & S:t Paulus förböner för oss och att de skall vaka över oss och över Kyrkan i den rätta tron, att beskydda oss och den. Må deras böner vara med oss Amin.

Efter föreläsningen och hymnsjungandet var det dags för en paus med fika och lite mingel. Här hade SOKU-Göteborg förberett med goda nybakade bullar samt färsk och nyttig frukt. De ca 50 ungdomar och barn som var där, utöver vuxna kvinnor och män, fick möjlighet att samtala och lära känna varandra. Vi hade även fått besök av ungdomar från vår grannstad SOKU-Trollhättan samt andra ungdomar, vilket var högt uppskattat och väldigt välkommet.

Efter pausen och fikat var det dags för avslutningen på den andliga dagen – nämligen de andliga berättelserna. Här berättade Yuhanes Kurt tre berättelser med en andlig innebörd och betydelse: den första handlade om att döma och hur man inte skall vara snabb i att döma, ty man kan inte veta om något är en välsignelse eller en olycka, utan man skall ha tacksamhet och förtröstan till Gud; den andra handlade om en åsna som fallit i en brunn och hur man kan kämpa i svåra situationer och återigen förlita sig på Guds hjälp; och den sista berättelsen handlade om en silversmed och hur vi är skapade i Guds avbild och att Gud är med oss och hjälper oss även när vi prövas, på samma sätt som silversmeden har uppsikt över silvret när det renas och vet att det är färdigt när han ser sin spegelbild i det.

Därefter var det dags för kvällsbön i S:t Petrus & S:t Paulus och apostlarnas anda. Efter den vackra kvällsbönen fick SOKU-Göteborg och SOKU-Trollhättan chansen att lära känna varandra lite bättre genom att hjälpas åt med förberedelserna inför festen/kulturaftonen samt över en gemensam måltid. Tusen tack till SOKU-Trollhättarn för deras närvaro och hjälp!

Kl 20:00 var det dags för insläpp. Som artister hade vi våra alldeles egna nya och färska lokala stjärnor: Augin Göz och Tomas Guven. Bakom instrumenten fanns även där vår lokala stjärna Julius Kilic (synt), Filip Göz (derbeke) och även Zeki Demirel (saz). I slutet av festen fick vi även vår syrianske artist Shikri bar Lahdo upp på scen som bjöd på fina toner. Kvällen flöt väldigt bra och våra underhållare visade verkligen vad de gick för. Senare på kvällen hölls det även ett lotteri där det delades ut väldigt vackra och bra priser i form av SOKU-saker, såsom SOKUs Jubileums CD, SOKU-Botkyrkas CD, SOKUs Bibelkort ”Levande Ord” samt även lite hemelktronik. Det var sannerligen en fin och lyckad fest med glada gäster som lyfte upp stämningen. Något av det bästa var ju såklart de alkoholfria drinkarna på denna alkoholfria fest – de gick åt som smör!!!

Vi tackar Gud först och främst för denna fantastiska dag fylld av både andlig nytta och fint syrianskt nöje. Tusen tack även till SOKU-Sverige och SOKU-Trollhättan samt till alla de som närvarade och förgyllde dagen och aftonen till en väldigt vacker aktivitet.

Bilder kan ni se här.

SOKU-Göteborg