De sjukas smörjelse är ett heligt sakrament genom vilket de sjuka får helande till anden och vila till kroppen.
Smörjelsen över den sjuke utförs av en laglig präst som smörjer den sjuke med olja som tidigare är helgad under biskopens hand genom den Helige Andes Nåd. Prästen skall också be Gud den Allsmäktige att Han skänker den sjuke hälsa från hans kroppsliga och även andliga sjukdomar. ”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem” (Jak 5:14-15).

I detta sakrament stärks den sjuke och hans synder blir förlåtna. Detta ansluter till det som står skrivet i Bibeln om Jesu heliga apostlar: ”De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem” (Mar 6:12-13).

Oljan har alltid haft en Gudomlig anknytning i den Heliga Bibeln. I Gamla testamentet hade vi t ex den heliga smörjelse oljan (Se 2 Mosebok 30:22-33). Även kungar blev smorda med olja (1 Samuelsboken 16:13).Oljan symboliserar Guds kraft.

Parallellt med de sjukas sakrament firar vi i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan en unik liturgi – ”Kandilo”. Denna liturgi syftar speciellt till att den sjuke personen gör bot och ångrar alla sina synder, ”tjobutho”. Kandilo liturgin är upplevs av de flesta som en mycket andlig och fridfull fest då den sjuke personen närmar sig sin Herre.

Den sjuke skall då hans smörjes även framföra en sann bot och ånger där han bekänner sina synder. Denna smörjelse är till för de troende som är sjuka och det är fel att endast använda den för de döende. Det är inte ”de döendes smörjelse” utan de sjukas smörjelse, men vi använder de sjukas smörjelse också för de döende.

Om den sjuke ber om andlig bot före den kroppsliga boten så gör han rätt, så som det hände med den lame när fyra av hans vänner gick till Jesus, och Herren botade hans ande innan Han botade hans kropp och Han förlät honom hans synder. Alltså botades den lames kropp efter att hans synder var förlåtna, och Herrens sade till den lame: ”Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig” (Joh. 5:14).

Därför så bör den troende som är sjuk att först be om andens bot genom den andliga boten (bikten), och därefter be om den kroppsliga boten (genom smörjelsen). Gud vill sina barns hälsa och vi kan med frimodighet och förtröstan be om att bli friska från våra andliga och kroppsliga sjukdomar: ”Och folket häpnade när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud” (Matteusevangeliet 15:31).

”Han skall utplåna döden för alltid. Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat” (Jesaja 25:8)

ReligionsUtskottet

Källor: – Den Heliga Bibeln Svenska Folkbibeln 1998 – De sju sakramenten i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan (översättning från Ktobonoyo) Lilla Katekesen, Hans Helighet Patriark Mor Ignatios Ephrem I Barsoum

ReligionsUtskottet