Dialouge of Life – Livets dialog – är namnet på de pilgrimsresor som den ekumeniska rörelsen True Life in God (Sant Liv i Gud) arrangerar vartannat år. Detta år – 2007 – hade turen kommit till Turkiet och Grekland.

Varje pilgrimsresa har som syfte att stärka relationerna mellan andra kristna och verkar för enheten – först och främst – mellan Ortodoxa och Katoliker. Under snart 1500 år har de Ortodoxa och Katolikerna haft spända relationer med varandra. Under vissa stunder undrar man var kärleken till Jesus och vår nästa tog vägen… Genom Guds nåd har mycket hänt på senare tid. Vår heliga kyrka har genom trogna Patriarker vandrat på försoningens vägar.

T ex undertecknade vår nuvarande Patriark Moran Mor Igntatius Zakka I Iwaz ”The common declaration” tillsammans med H. H. Påven Johannes Paulus, 1984 i Rom. I den deklarationen säger man: ” den förvirring och schism som framträdde mellan deras kyrkor i de senare århundradena [efter Nicaea] på inget sätt påverkar eller berör innehållet i deras tro, eftersom dessa [missförstånd] uppstod på grund av skillnader i terminologi, kultur och i de olika formuleringar som antogs av olika teologiska skolor för att uttrycka samma sak. Således finner vi att det idag inte finns någon egentlig grund för den sorgliga splittring och schism som följaktligen uppstod mellan oss gällande läran om inkarnationen. I ord och liv bekänner vi den sanna läran angående Kristus vår Herre, utan att glömma skillnaderna i tolkningen av denna lära som uppstod vid konciliet i Kalcedon.”

Dessa ord mer eller mindre förklarar att den splittring som vår kyrka och den katolska kyrkan upplevde 451, nu är på väg att läkas helt och fullt. Jesus har själv bett för enhet bland sina lärjungar i Johannesevangeliet 17:21: ”Jag ber att de alla skall vara ett… då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du älskat mig”. Aposteln Paulus skriver i Efesierbrevet 4:3-6: ”Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.” Om vi verkligen tror att Bibeln är Guds Ord, är vi alltså skyldiga att verka för enheten mellan kristna bröder och systrar.

Rörelsen True Life in God, vill just uppmuntra detta strävande efter enhet. Allting började 1985 i Bangladesh, när en Grekisk-ortodox hemmafru såg en ängel framför sig. Ängeln var i själva verket hennes skyddsängel. Hemmafruns namn var Vassula och detta var början till de visioner och samtal med Jesus och Jungfru Maria, som Vassula skrivit ner i sina böcker: True Life in God – Sant Liv i Gud. Jesus säger ofta till Vassula i sina visioner att Han vill att alla kristna skall förenas. Först måste vi fira påsken på ett gemensamt datum – den katolska och den ortodoxa kyrkan följer två olika kalendrar och firar därför påsk på olika datum de flesta åren. Jesus vill att vi skall förenas på denna punkt och att vi skall göra allt vi kan för att återsälla den enhet mellan alla kristna som Jesus grundade sin kyrka på. Det handlar inte om att vi skall förneka vår heliga kyrkas tro, snarare handlar det om att vi skall dela med oss av våra rikedomar till andra kristna – samtidigt som vi kan lära oss av våra kristna bröder och systrar.

Från Orientalisk ortodoxa kyrkan var vi 1 Armenisk ärkebiskop från Jerusalem, 1 Koptisk präst från Sydafrika, 1 Munkpräst från Indien tillhörande en gren inom den syrisk-ortodoxa kyrkan, 2 präster från Etiopisk-ortodoxa kyrkan och 4 troende från den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige. Sammanlagt var det 1 Kardinal (en biskop som står närmast påven), 10 biskopar (6 katolska, 2 Ortodoxa, 1 Anglikansk och 1 Evangelisk) och över 45 präster (katolska, ortodoxa, några anglikanska och en luthersk) som tillsammans med 450 troende från 18 olika kyrkor i 52 länder deltog i detta himmelska äventyr.

Tillsammans gick vi i Aposteln Johannes fotspår: vi besökte Efesos dit Han och Jungfru Maria färdades; huset där Jungfru Maria bodde i Efesos; vi besökte grottan på Patmos där Johannes skrev ner Uppenbarelseboken; vi besökte Johannes grav; vi besökte också platsen för aposteln Filippos martyrium. Samtidigt kunde vi lära känna varandra och varandras olika traditioner bättre. Vår kyrka är medlem i kyrkornas världsråd och har aktivt arbetat för att hitta en lösning på påskproblematiken. Vår biskop i Sverige, Mor Dioscoros, är mycket öppen för andra kristna och träffade Påven i Rom för en tid sedan. Mor Dioscoros försökte just tala om påskproblematiken tillsammans med Påven.

Böckerna Sant Liv i Gud finns numera tillgängliga på över 40 språk, och har tusentals läsare som tagit orden till sitt hjärta genom den Helige Andes nåd. De bär frukt bl.a. genom arbete i Beth Myriam (Marias Hus), hus för barmhärtighetsverk i tjänst för de fattiga.

Vassula har genom åren träffat många kyrkoledare bland annat H. H. Påven Shenouda III. Jag frågade den koptiska prästen om besöket hos påve Shenouda och han sa: Påven Shenouda välsignade henne.

Oavsett om man tror på Vassulas budskap eller inte, så är det ett faktum att många människor har kommit tillbaka till kyrkan och sakramenten genom hennes budskap. Människor har blivit helade genom Vassulas förböner och många mirakler har hänt och händer fortfarande: statyer som droppar olja; bilder som droppar olja; statyer som gråter blod… En del människor säger att man har sett Jesus ansikte i Vassulas ansikte när hon har talat…

Bibeln vittnar om att kvinnor kan vara profeter: ”Där gick vi hem till förkunnaren Filippos, som var en av de sju; och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera” (Apostlagärningarna 21:8-9).

Aposteln Paulus skriver: ”Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva” 1 Korintierbrevet 14:1

Mer information om Vassula och Sant Liv i Gud, samt vittnesbörd från biskopar och präster världen över finns på www.tlig.org

Här följer några delar ur Vassulas budskap översatt till svenska:

Gud Fadern: ”Jag är Jahve, er skapare och ni är alla Mina barn – vart, vart tror ni då att ni kommer efter er död? Har tanken någonsin slagit er?

Trodde ni verkligen att ni bara kom till av er själva? Eller att Jag lämnade er? Eller att Jag aldrig har existerat? Trodde ni verkligen att Mitt Ord bara var en lokal samling hebreiska folksagor? Hör på Mig, Mitt Ord är levande och sanning, det upplyser er och hjälper er att förstå vem Jag är, och vad ni är: Mitt Ord är till för att hjälpa er att finna Mig. Barn, barn, har ni byggt er religion på vetenskaplig förståelse?

Förkasta Mig inte och sluta upp med att gömma er för Mig. Hur kunde ni släppa taget och driva bort från Mig? Tro på uppståndelsen tro på att er själ kommer att fortsätta leva. Driv inte bort från Mig för att tillbringa ert liv med att analysera hur ni blev till, ty Jag säger er, att ni kommer alla från Mig, Jag, Gud, är er Skapare. Jag har skapat er, eftersom Jag älskar Livet. Jag skapade er för att ni skulle leva i Mitt ljus. Jag skapade himlarna, Jag skapade allting. Hur skulle annars allt detta ha blivit till? Himlarna fanns inte där utan orsak, och ni råkade inte bara finnas till – skapelsen är skapad av Mig. Era akademier borde istället undervisa er om hur ni blev till, låt dem söka svaret på den väsentliga frågan: varför existerar ni? ” 4 oktober 1986

Jesus talar om påsken: ”Varje Påsk måste Jag dricka från er splittrings bägare eftersom denna bägare tvingas på Mig…” 31 maj 1994

Jesus talar om Jungfru Maria: ”Vörda Min Moder såsom Jag, som är Ordet och högre än alla andra, vördar Henne. Skulle Jag då inte vilja att ni, som är stoft och aska, erkänner Henne som Himlens drottning – och vördar Henne? Det är Min stora sorg av idag, att märka i hur liten grad Min skapelse förstår Hennes betydelse…” 22 December 1987

”Barmhärtige Fader, låt alla dem som hör och hör igen, dock utan att förstå, denna gång få höra din röst och förstå att det är du, den heligaste av heliga. Låt alla dem som ser och ser utan att urskilja, denna gång få se ditt heliga ansikte denna gång. Lägg ditt finger på deras hjärtan, så att deras hjärtan öppnar sig och får se din härlighet. Vi ber och bönfaller dig om dessa saker, rättfärdige Fader, så att alla världens länder omvänder sig och blir helade, genom din älskade sons, Jesu Kristi sår. Amen”

Johan Andersson, Religionsutskottet