Åtskilliga rapporter har visat att stress ligger bakom många av dagens sjukdomar. En liten känsla av stress kan ibland vara positiv. Men den höga stressnivån som många av oss upplever i vår vardag inte alls är nyttig, varken för vår kropp eller vår ande. Hur många har inte någon gång legat i sängen och känt sig tankspridd och bekymrad över morgondagens bekymmer. För en hel del är detta en vardaglig företeelse som kan skapa oro, depression och rädsla inom oss.

I Bibeln läser vi hur Gud förmedlar budskap på platser där stillhet förekommer och där människans ande kan fokusera på Skapelsens Herre. I Bibeln kan vi läsa om hur Gud framför sitt budskap till vår stamfader Abraham (1 Mos 22:14), profeterna Mose (2 Mos 24:29-35) och Elia (1 Kung 19:11-13) uppe på berget, likaså talade Fadern till lärjungarna uppe på härlighetens berg. (Markus 9:2–7). Här ser vi hur Herren ofta till profeterna på ödsliga platser där de kunde vara ensamma med Gud och finna stillhet. Detta lär oss att även vi behöver tid för vila och inhämta ny kraft från Herren i en orolig värld där stress blivit ett allt vanligare inslag i vår vardag.

När vi läser i Gamla Testamentet ser vi att Skaparen vilar från sitt verk (Mos 2:2) för att lära oss vikten av att finna ro och en djupare mening med livet. På ett liknande sätt ser vi i evangelierna att även Jesus vid flera tillfällen drog sig undan folkmassorna till en enslig plats för att be och få ny kraft från Fadern. (Matteus 14:23 / 15:29 / 17:1, Markus 6:31, Lukas 6:3)

”Han sade till dem: ”Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite.”. (Markus 6:31)

Även St. Efraim, ett känt helgon i både ortodoxa och katolska kyrkan har betonat vikten av att spendera tid för sig själv:

”Dra dig undan i avskildhet så att Gud kan uppfylla dig med kraft!”

Faktum är att stress och oro kan påverka oss så negativt att vi förlorar förmågan att lyssna in vad Gud vill. Våra sinnen kan bli förmörkade, splittrade och avskärmade för hur den Helige Anden vill verka i våra liv. Att varje dag försöka ägna några minuter åt stillhet efter arbetet, studierna eller annat man varit upptagen med under dagen är både nödvändigt och viktigt för andens och kroppens välbefinnande.

”Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande”. (Efesier 3:16)

Daniel Yalin