Betraktelse

Om du vill berätta något mycket fint för en av dina bästa vänner, har du oftast en förväntan och glädje inom dig. Du vill att din vän skall dela den glädje du känner över det du vill berätta. Så är det också med Jesus. Han hade denna förväntat på sina lärjungar och Han har den på dig och mig. Jesu ord är ”mele hayotho” – levande Ord – och Han vill så dessa levande Ord i ditt och mitt hjärtas åker. Dessa ord skall sedan växa och förvandla hela vår person. Vi ger näring till Jesu ord i våra hjärta genom sakramenten – på syrianska rozo (mysterium). Genom dopet och smörjelsen med moron har Jesus sått sitt ord i dig och mig, det är upp till oss att ta vara på och vårda denna gåva.

När Jesus kom till världen hade han kunnat tvinga alla människor till lydnad – Han är ju universums kung, till och med Solen och vattnet lyder Hans ord – men Han gjorde inte det. Jesus vill att vi skall älska Honom från vårt hjärta och denna kärlek är bara möjlig om friheten finns där. Jesus sträcker ut sin hand, men det är upp till dig och mig att ta den.

Vid instiftandet av nattvardens mysterium tvättade Jesus alla sina lärjungars fötter. ”Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, ty det är jag. 14Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. 15Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er” (Joh 13:13-15).

Genom att låta sig korsfästas för våra synders skull och ta på sig alla våra misslyckanden ville Han föra oss upp till himmelrikets härlighet. Profeten Jesaja profeterade redan 700-år före Jesus: ”Det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig… Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull… straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid och genom Hans sår är vi helade” (Jesaja 53:4-5).

Genom ödmjukhet och kärlek visar Jesus oss vägen. Vi är alla kallade att följa Jesus exempel. Vi är kallade att tjäna vår nästa, som Jesus gjorde när Han tvättade lärjungarnas fötter. Vi är kallade att älska den Treenige Guden: Fader, Son och Helig Ande. Mor Afrem kallar Treenigheten för ”rozo dhaymonotho” – trons mysterium.

Vi är kallade att leva ett liv i Jesu fotspår. Varje gång vi tar emot Jesus i nattvarden och varje gång vi bekänner våra synder för prästen, ger Jesus oss ny styrka, ny kraft. På samma sätt som vi behöver äta mat för att vår kropp skall orka fungera, måste vi ”äta” nattvarden och ta emot förlåtelsen i bikten – annars orkar vi inte.

Jag frågade Jesus: ”hur mycket älskar du mig”. Han sa: ”Så här mycket!”. Sedan sträckte Han ut sina armar och dog på korset för mig.

Moran ethrahamalayn basloth maryam diledtokh – Vår Herre förbarma dig över oss genom din moder Marias förböner.

ReligionsUtskottet