”Han älskade kyrkan och dess helgon och har nu själv blivit ett helgon i den syrisk-ortodoxa kyrkan”

Den store högt salige, ”Tlitoy Tobe” Hans Nåd Mor Julius Cicek fördes till den eviga vilan i Herren den 29 november 2005. Och det är idag som vi firar denne store faders två års minne. Under söndagen den 28 oktober firade de syrisk ortodoxa kyrkorna i Holland två års minnet för den salige biskopen Mor Julius Yeshu Cicek i S:ta Maria klosterkyrkan i Holland. Gudstjänsten leddes av siftets nyvigde biskopen Mor Polycarpus Augin Aydin, med katolikosens sändebud Fader Addai från Indien samt en stor skara präster och folk från hela världen.

Mor Julius Yeshu Cicek föddes 1942 i övre Kafro i Turabdin, hans far var fader Barsawmo och hans mor (Bath-Qyomo) Sayde. Vid nio års ålder studerade han vid Saffransklostret (Deyr-ul-Zafaran) i Turkiet där han studerade syrianska, turkiska, arabiska och även teologi. 1958 vigdes han till diakon och blev sekreterare åt Hans Nåd Mor Philoxenos Hanna Dolabani. 1960 vigdes han till munk åt S:t Gabriels klostret där han även undervisade och kopierade många böcker med hans otroligt vackra handstil.

När fader Shabo Guenes, abboten av klostret gick i pension 1962, valdes fader Yeshue Cicek till abbot. 1969 vigdes han till präst av Mor Iwannis Ephrem Bilgic dern dåvarande biskopen i Turabdin. Efter detta kom han till Tyskland och här lärde han sig det tyska språket och han tog hand om det syrianska folket som hade lämnat Turabdin. Efter en inbjudan från USA:s biskop Mor Athanasius Yeshue Samuel, åkte Deyroyo Yeshu till USA där han var verksam 1975-1977. Under dessa år lärde han sig engelska och han tjänade de olika församlingarna här. Efter flera års studier i olika delar av världen återvände han 1977 till Europa och bosatte sig i Holland.

Samma år valdes han till ställföreträdare (fortfarande munk) för det nya stiftet av Central Europa. Han köpte och renoverade den nya kyrkan S:t Johannes Evangelisten som invigdes av Patriark Jakob III. 1978 startade Deyroyo Yeshu att publicera Kolo Suryoyo, en tidskrift för det syrianska folket.

1979 valdes han av Patriark Jakob III att vigas till Metropolit för stiftet, och han fick namnet Mor Julius. 1984 köptes det stora klostret S:t Ephrem med dess mark.

Klostret och markerna köptes 1984 men har hela tiden utvecklats. En stor kyrka har byggts på området. Det speciella med denna heliga kyrka är att den har en stor begravningsplats för biskopar och präster under själva byggnaden. Detta påminner också om våra gamla kyrkor som finns i sydöstra Turkiet. I denna lokal finns plats för drygt ett 100-tal präster/munkar och även 4 platser för biskopar under altaret. På denna plats vilar två av våra stora biskopar, den ena Mor Athanasius Samuel före detta biskop av USA och den andra Mor Philexinos Elias som var biskop i Turkiet.

Sittandes på biskopsstolen, klädd i de vackra traditionella biskopkläderna och med det heliga korset i handen och den vackra biskopskräklan bars Hans Nåd Mor Julius Yeshue Cicek av sex munkar ut ur klostrets byggnad till den närliggande katedralen S:ta Maria på begravningsdagen.

Med Hans Nåds bortgång har den syrisk-ortodoxa kyrkan förlorat en stor och mycket beundransvärd fader. Hans kärlek och arbete för kyrkan samt det syrianska folket har betytt väldigt mycket. Ett hundratals böcker har tryckts i 359 000 exemplar som sedan spridits över hela världen. Hans Nåd har byggt ett flertal seminarier i Indien och även köpt tre kloster i Europa. Vi som ett syrianskt folk och medlemmar i den syrisk-ortodoxa kyrkan är stolta över en sådan fader. Biskopens bortgång är en stor förlust för den Syrisk ortodoxa kyrkan och det blir svårt för kyrkan att fylla det tomrum som Hans Nåd har lämnat efter sig.

Kyrkorna hade förr i tiden väldigt få religiösa böcker, men denna tid är förbi, tack vare denna stora kyrkofader, Mor Julius Yeshue Cicek. Idag finns det ofantligt många böcker i flera hundra kopior som kan köpas och läsas av alla intresserade.

Mor Julius Yeshu Cicek har låtit den Syrisk ortodoxa kyrkan blommat genom hans stora tillgivenhet. Kyrkan har växt sig allt starkare och återigen blommat genom den litteratur som biskopen skrivit av sin kärlek till den Syrisk ortodoxa kyrkan. Mor Julius Yeshu Cicek var en av 1900-talets största och mest kända biskop, han är känd för sin vackra handstil och, sin brinnande kärlek för den syrisk-ortodoxa kyrkan och dess lära. Han var ett ljus som nu slocknat, men hans värme kommer värma oss för all evighet. Han var en vinodlare som lät sin åker flöda och flöda tills han såg till att alla kunde ta del av den. Han har blivit kallad för Bourdono den II, och hans trogna tjänande av kyrkan kommer aldrig glömmas.

SOKU vill ännu en gång passa på att hylla biskopen Mor Julius Yeshue Cicek för hans oförglömliga arbete för kyrkan och folket. Samtidigt vill vi framföra våra kondoleanser och vår djupa sorg till vår käre Patriark och till det syrianska folket i synnerhet. Biskopens bortgång är inte endast en förlust för hans nära och kära utan en förlust för det syrianska folket och den syrisk-ortodoxa kyrkan.

Må vår Herres böner vara med oss alla! Amen.

Josef Aslan MU, Stefan Aydin Fs