Nu är det återigen dags för veckoslutkursen i religion, denna gång med lite nya inslag.

Vem ska då komma?

Det nya för i år är att detta kommer vara en reträttliknande helg där en personlig relation till Jesus Kristus kommer att stå i centrum. Under dessa dagar kommer deltagarna bland annat få lyssna på olika föredrag om hur vi kan stärka vår ande och närma oss vår Herre Jesus Kristus och även andra intressanta ämnen kommer att hållas.

Under helgen kommer vi att bjuda på föredrag i olika intressanta ämnen som främst följer temat men också andra ämnen kommer att beröras.

Temat för helgen kommer vara att försöka tillbringa tid i stillhet och tystnad så långt det är möjligt, t ex under måltider, så kommer det att finnas tid för egen bön och reflektion.

En präst kommer eventuellt att finnas närvarande för enskilda samtal och bikt under någon av dagarna på kursgården.

Är du törstig? Hungrar du efter att lära känna Jesus Kristus? Är det något som fattas i ditt liv, fastän det till synes ser perfekt ut? Bär du på en smärta och sår och behöver vägledning? Hur ber man? Vilka svårigheter möter vi kristna som vill följa Gud idag? Upplever du svårigheter i bönen som du behöver hjälp med? Hur kan vi växa genom prövningarna vi går igenom?

Helgen kommer att innehålla en föreläsningsserie som främst kommer att fokusera på bönen i människans liv: (dessa frågor kommer försöka behandlas under helgen)

”Människan kan inte leva utan kärlek. Han förblir en varelse som inte förstår sig själv, hans liv blir meningslöst, om inte kärlek blir uppenbarad för honom, om han inte möter kärleken, om han inte erfar den och gör den till sitt egen, om han inte deltar innerligt i den.”

Då vill vi välkomna dig till denna helg!

Målgrupp: SOKU-medlemmar, max 2 deltagare från varje SOKU-förening. Ålder: från 16 år Datum: 16-18 nov Plats: Vårdsnäs utanför Linköping.

Transport: Resor bokas i samråd och godkännande av kansliet som kommer att samordna deltagare från olika föreningar på bästa sätt. Kostnaden står SOKU för, men som ovan nämnt sker bokningar i samråd samt godkännande av kansliet.

Obligatorisk närvaro på alla moment!

Kostnad: SOKU står för alla kostnader, men sker en avbokning utan att det i förtid meddelas till kansliet, kommer föreningen att faktureras en summa för detta.

Vid anmälan ber vi er skriva en motivering till varför ni valt att söka till denna kurs!

Varmt välkomna!

SOKUs veckoslutskurs 2007 vid Vårdsnäs Preliminärt schema FREDAG 16/11
18.00 – 20.00 Samling
20.00 – 21.00 Kvällsmat,genomgång av helgens program samt rumsfördelning
21.00 – 21.45 Gemenskapsövningar
22.00 – 22.30 Meditation
22.30 – 23.00 Midnattsbön
23.00 – Sömn
LÖRDAG 17/11
08.00 – 08.30 Morgonbön + Bibelläsning
08.45 – 09.30 Frukost
09.30 – 10.15 Föreläsning
10.30 – 12.00 Föreläsning
12.00 – 13.00 Diskussionsövning
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Andlig promenad (meditativ promenad)
15.00 – 15.45 Föreläsning
16.00 – 16.30 Eftermiddagsbön
16.30 – 16.45 Fika
16.45 – 17.3 Föredrag
17.30 – 18.3 Middag
18.30 – 22.30 Bikt
20.00 – 22.30 Gemenskapsstund (filmkväll)
22.30 – 23.30 Avslutning
23.30 – 24.00 Meditation
24.00 – Sömn

SÖNDAG 18/11
Städning och packning innan frukost
08.00 – 09.00 Frukost
09.00 – 09.30 Utvärdering
09.30 – 10.00 Bilfärd till kyrkan i Linköping
10.00 – 12.00 Ungdomsgudstjänst
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – Hemresa
”För du är dyrbar i mina ögon och jag älskar dig” (Jesaja 43:4)

Förbundstyrelsen, Religionsutskottet