Frihet under Ansvar

Temat är jämställdhet och mänskliga rättigheter med fokus på kvinnors och barns rättigheter. Syftet med konferensen är att föra fram budskapet att den syrisk ortodoxa kyrkan inte accepterar någon form av våld och förtryck mot kvinnor och barn och tar avstånd från det. Målet är att öka kompetensen och väcka intresset för frågan om jämställdhet och kvinnors rättigheter hos syrianska folket.

Datum: Lördag den 24 november

Plats: Mor Afrems Festlokal i Geneta, Södertälje

Konferensen är kostnadsfri.

Preliminärt Program:

10:00 – 10:50 Frukost för gäster utanför Södertälje och registrering.

11:00 – 11:20 Maria Danho välkomnar alla och ger information om dagen.

11:20 – 11:40 Biskop HH Benjamin Atas inviger konferensen, körsång.

11:40 – 12:00 Justitieminister Beatrice Ask pratar om regeringsuppdraget.

12:00 – 12:45 Fader Josef Dag föreläser om jämställdhet ur ett bibliskt perspektiv.

12:45 – 13:00 Diktläsning/sketch.

13:00 – 14:25 Lunch. Deltagarna bjuds på lunch.

14:30 – 15:15 Juno Blom, Länsstyrelsen Östergötland, pratar om mänskliga rättigheter/barnkonventionen.

15:15 – 15:45 Elin och Maria berättar om tjejjouren Ronja.

15:45 – 16:15 Kaffe

16:15 – 17:00 Kickis Åhre-Älgamo, före detta polis. Projektledare, Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad. Pratar om ryktesspridningen och dess konsekvenser.

17:00 – 17:40 Paneldiskussion.

17:40 – 17:50 Mats Pertoft Riksdagsledamot Mp. Ordförande för demokrati och integration i Södertälje kommun. Avslutar konferensen

17:50 – 18:00 Maria Danho tackar alla och informerar om ungdomsfesten.

Deltagare från andra städer, kontakta din Syrisk Ortodoxa Kyrka eller Syrianska Förening för transport. Information om kontaktpersonerna kommer upp snart.

Avgift: Endast 100 kr och då ingår transport i gemensam buss, frukost, lunch och fri entre till festen senare på kvällen.

FEST Se information om Festen i kalendern.

Kontakt:

Projektledare, Maria Danho 0704 951870

SAAF Ordförande, Bedros Yevno 0707 320282

SAAF i samarbete med: Syrisk Ortodoxa Kyrkan, Länsstyrelsen Östergötland och Arvsfonden.

Varmt Välkomna.

SAAF.INFO