Del I

”Förstår du vad du läser” Mannen svarade: ”hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig?” (Apostlagärningarna 8:30-31).

Vi behöver alla vägledning inför läsandet av Guds Ord. Många av våra ungdomar har ännu inte insett rikedomen i Guds Ord, därför kommer vi nu att försöka ge en enkel introduktion till hur vi gör Bibelläsningen till en naturlig del i vardagen.

Liksom allt annat man lär sig, så måste man börja från grunden med Bibeln och börja med det lättaste för att sedan – med Guds Nåd och kraft – växa i förstånd och kunskap. Om vi inte har grundläggande kunskap om Guds Ord, kommer vårat liv aldrig att kunna växa och bli till välsignelse på det sätt som Gud vill att det skall bli.

”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och koma och be till mig och jag skall höra er. Ni skall söka mig och ni skall också finna mig och ni söker mig av hela ert hjärta” (Jeremia 29:11-13).

En bra grund är först att avsätta tid varje dag för morgon bön och kvälls bön. Givetvis är det grundläggande att gå till kyrkan varje söndag och delta i kyrkans gemensamma bönetider – slotho dsafro (morgon bön) och slotho dramsho (kvälls bön) – men förutom detta behöver vi som enskilda kristna tid med vår Gud. Glädjekällan är en bra början för den som känner att han/hon vill få en rutin i sin bön. Där finns allt du behöver för att be en morgon bön och en kvälls bön. Morgon bönen ber du precis när du vaknat och kvälls bönen innan du går och lägger dig. Ha gärna en eller flera bilder/ikoner på Vår Herre och Jungfru Maria framför dig när du ber.

Hur ska jag då börja läsa Bibeln? Många av våra ungdomar vill verkligen läsa Bibeln, men vet inte vart man ska börja eller så början man att läsa där man känner för det, men läser ett eller två kapitel sen orkar man inte mer. Eller så slår man upp Bibeln där det finns en text man absolut inte förstår.

Därför är det viktigt att man får riktlinjer och hjälp i läsningen av Bibeln. Det bästa är om man är en grupp, tillsammans med församlingsprästen, som steg för steg kan gå igenom Bibeln och dess innehåll. Talmide vill ge dig en hjälp på traven. Vi kommer ge förslag på hur du kan lättare tränga in i Bibeln och ge förslag på var du kan börja för att få en bra helhetsbild av den Heliga Skrifts innehåll.

Börja med Lukasevangeliet och läs hela evangeliet i dess helhet. Läs 1-2 kapitel varje dag. Om du hittar något du inte förstår, skriv ner det på ett papper – MEN SLUTA INTE LÄSA. Fortsätt att läsa även om du kommer till delar du inte förstår. Du kommer förstå mycket av oklarheterna när du läser allt i sitt sammanhang. Alla oklarheter som du har kan och bör du fråga din församlingspräst eller någon kunnig malfono om.

Varför skall man börja med Lukas? För Lukas var en läkare och en syrian () (Kolosserbrevet 4:14); men också för att Lukas är mycket saklig och historisk. Han inleder sitt evangelium med att skriva: ”Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det… för att du skall veta hur tillförlitlig den undervisning är som har fått.” Lukas är faktiskt den enda evangelisten som skriver om ärkeängeln Gabriels besök hos Jungfru Maria (Luk. 1:26-38), för att bara nämna ett exempel. När man läser Lukas evangeliet får man en bra helhetsbild av vem Jesus var och vad Han gjort för oss.

Efter Lukasevangeliet är Apostlagärningarna en bra fortsättning. Varför? Jo, Apostlagärningarna handlar om vad Jesu lärjungar gjorde efter att Jesus uppfor till himlen. Där evangelierna slutar, där fortsätter Apostlagärningarna. Och Lukas är också författaren till Apostlagärningarna, så både Lukasevangeliet och Apostlagärningarna är skrivna på samma sätt – vilket gör det lättare att läsa.

Här slutar första delen av Bibelkunskap, nästa del kommer att fortsätta där den första avslutades. Läs därför Lukasevangeliet och Apostlagärningarna… Nhailkhon Aloho – Må Gud stärka er!

”… Petrus och Johannes svarade … Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört” (Apostlagärningarna 4:20)

Del II

I den förra delen av bibelkunskap avslutade vi i apostlagärningarna. Men istället för att gå vidare till aposteln Paulus brev, återvänder vi till evangelierna – de viktigaste delarna i Bibeln.

Vi sa att Lukasevangeliet är ett bra ”nybörjarevangelium” och redogjorde kort varför det är det. Nu ska titta lite närmare på två andra av Bibelns fyra evangelier: nämligen Matteus och Markus.

Matteus var en tullindrivare – en uppgift som ansågs vara mycket ”smutsig” under Jesu tid – och många fariséer och skriftlärda judar blev förvånade och arga över att Jesus vände sig tullindrivare. Kallelsen av Matteus till aposteln och evangelist finns beskriven i Matteusevangeliet 9:9-13. Jesus säger då: ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka” (9:12).

Matteusevangeliet är skriven av en syndare som berörts av Jesu kärlek och kraft, som sedan förvandlades och blev en apostel i Guds kyrka. Det är i Matteusevangeliet du finner Jesu bergspredikan, där vi b la finner Saligprisningarna (5:3-12). Matteusevangeliet är också känt för att visa på hur Jesus uppfyller många profetior om Messias som Gamla testamentets profeter uttalat. ”Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten…” (1:22).

Matteusevangeliet hjälper oss att förstå förhållandet mellan det Gamla och det Nya testamentet och hur Jesus Kristus uppfyller det Gamla. ”Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda” (5:17).

Efter att ha tagit oss igenom Matteusevangeliet är Markusevangeliet en bra fortsättning. Traditionen säger att Markus var en lärjunge till aposteln Petrus och att det evangelium som Markus har skrivit är vad aposteln Petrus själv berättat. Markusevangeliet är det kortaste av de fyra evangelierna, men det krävs lite förgrundskunskap innan man kan ta sig an det. Lukasevangeliet och Matteusevangeliet ger oss den nödvändiga förgrundskunskapen.

Markusevangeliet börjar direkt med Johannes döparen och Jesu dop i Jordan. Markusevangeliet är känt för att ge en kort och enkel beskrivning av de olika mirakler som Jesus gjorde. Markusevangeliet innehåller mer av vad Jesus gjorde än vad Han sa. Som om Markus vill säga till oss att de underverk Jesus gjorde talar för sig själva. ”Ty Han (Jesus) botade så många att alla som leda av någon plåga trängde sig inpå för att röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade: Du är Guds Son” (3:10-11).

Den ordning vi än så länge har undervisat om är:

1. Lukasevangeliet

2. Apostlagärningarna

3. Matteusevangeliet

4. Markusevangeliet

Vi börjar nu få en ordentlig grund att stå på. Vi lär känna Jesus Kristus mer och mer. Nu har vi bara ett av de fyra evangelierna kvar, men det får bli nästa del.

Del III

”I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud” (Johannesevangeliet 1:1)

I vår serie om bibelkunskap har vi ni valt att introducera det fjärde och sista evangeliet, Johannes.

Aposteln Johannes brukar alltid symboliseras med en Örn. En kyrkofader har sagt att Örnen visar på hur högt över alla andra Aposteln Johannes såg in i Kristi mysterier, likt Örnen som svävar bland molnen.

Därför är Johannesevangeliet ett av de rikaste, men också ett av de svåraste att förstå och tränga djupare in. Mycket av Johannesevangeliet handlar om Kristi gudomlighet. ”Ordet var Gud” skriver aposteln i inledningen till sitt evangelium. På grekiska heter ord – logos (på Syrianska: meltho). Jesus Kristus är Guds Logos – Guds Ord – förkroppsligat.

Många händelser som aposteln Johannes beskriver är han ensam om att beskriva, t ex Vin undret i Kana; Jesus och den Samariska kvinnan; Jesus möte med Nikodemus; Jesus ord från korset till Jungfru Maria och aposteln själv; Jesus utandning av Helig Ande på sina apostlar; Jesus ord om vem den Helige Ande är osv.

Denna serie vill därför säga att det bästa är att vänta med Johannesevangeliet tills man läst de andra 3 evangelierna.

Johannesevangeliet börjar med att återgå till 1 Mosebok första kapitel och första vers: ”I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden” – Johannes låter oss förstå mer då han säger: ”I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud… Genom Honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till” (Johannesevangeliet 1:1-3)

Gud är alltså mer än en person. Gud är Fadern, Sonen – Ordet – (Jesus Kristus) och den Helige Ande. I Johannesevangeliet lär vi känna alla tre personerna i Gudomen närmare. Den kristna tron på Gud som tre personer i en gudomlig förening (den Heliga Treenigheten) kan liknas vid solen. Solen är en stjärna (representerar Fadern), men stjärnan lyser (ljuset representerar Jesus Kristus) och stjärnan är också varm (värmen symboliserar den Helige Ande). Solen är alltså 3 i 1 eller 1 i 3.

Johannesevangeliet undervisar oss: (Jesus säger) ”Jag skall be Fadern och Han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande (den Helige Ande)… hjälparen den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er” (Johannesevangeliet 14:16-26). Här ser vi alla tre personerna i den Heliga Treenigheten.

En annan bild av den Heliga Treenigheten är: Älskare, den älskade och kärleken där emellan. Alltså Fadern (Älskare) älskar Sonen (den älskade) och kärleken mellan dem är så stark att den är en egen person: den Helige Ande. Kort och gott: ”Gud är kärlek” (1 Johannesbrevet 4:16)

Johannesevangeliet är enligt många det vackraste evangeliet, du som läsare kommer att förstå varför…

Nu har vi introducerat alla fyra evangelier och förhoppningsvis har du börjat bli en van Bibel läsare. Nu ska vi gå in på Nya Testamentets brev. Men det blir nästa del.

”Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram…” Johannesevangeliet 7:37-38)

Bild från: http://www.schoyencollection.com/OtherBible.htm#2080

Religionsutskottet