Matt 5:13 – 5:15) Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset.

Man behöver inte vara någon matlagningsexpert för att inse hur viktigt det är att inte förväxla salt med socker. Det kan nämligen leda till högst obehagliga överraskningar. Mammas nybakade bröd är särskilt gott att äta av när det är alldeles nygräddat och tas ut från ugnen. Men det har även hänt att jag smakat på nygräddat bröd och konstaterat att min mor råkat glömma tillsätta salt i brödet. Detta påverkar smaken och brödet smakar inte lika gott som det borde göra. Så är det faktiskt med våra liv också! Utan Guds ord med oss i hemmet, arbetet, studierna, idrotten och i våra andra vardagliga sysslor saknas friden, hoppet och den levande kärleken.

I Bibeln talar Jesus om att vi är salt i världen. Jag är nog inte ensam om att tycka att denna bibelvers var knepig att förstå då man läste den allra första gången. Vad menade Jesus egentligen?

Saltet kan liknas vid Guds ord och Hans gåvor som Han ger åt var och en av oss. Alla har vi olika gåvor som vi fått av Gud och som måste användas och få verka i våra och andras liv. Visst hade det varit underbart om så många som möjligt i församlingen kunde bidra med något uppbyggande för att den skulle växa och välsignas med andlig näring.

Vad är då problemet? Hur kommer det sig att många församlingar inte känns levande?

Jo, motsatsen till saltet kan vi kalla socker och det kan vi låta symbolisera allt det som världen erbjuder oss. Om vi söker världens sötma, då är det stor risk att vi går vilse och samtidigt kväver vårt andliga liv. Tyvärr är det många som enbart söker det söta i världen som exempelvis nöjen, rikedom, droger, alkohol, skvaller och utsvävningar av olika slag. När man lever på det sättet blir allt som har med Gud att göra smaklöst. Vårt liv går just ut på att välja rätt. Det Gud skapat kan användas på olika sätt, antingen kan vi bruka dessa gåvor eller så kan vi missbruka det Gud har skapat!

Vi bär alla på salt inom oss. Det gäller bara för oss att låta Gud uppenbara vilka gåvor vi fått och söka efter möjligheten att kunna använda dessa gåvor i församlingen och samhället i övrigt. Risken finns nämligen att saltet annars kan mista sin kraft. Herren som gett oss våra gåvor kan alltså ta dem ifrån oss om vi inte använder dom.

Väldigt få talar om Jesus idag av olika anledningar. Vem skall då visa på Livets ljus som är Herren Jesus Kristus? Jo, just du med din tro! Du får då vara ett salt med din tro i församlingen och ett ljus i världen som speglar ljuset av Kristus. Om inte församlingen, det vill säga alla som vill tro och leva för Jesus Kristus, speglar Kristus kommer inte heller någon annan göra det. Gud har kallat dig in i tjänst för honom och du kan påverka mycket mer än du tror om du bara ber om Guds kraft att göra goda gärningar. Håll dig nära Jesus och låt honom påverka dig, så att du kan ge vidare och påverka din omgivning på rätt sätt. Kom ihåg att du inte är ensam – Jesus har lovat att vara med oss alla intill världens för alltid. (Matt 28:20)

”Skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens Herre att han sänder fler arbetare.” (Matt 9:37-38)

Istället för att fokusera på vad andra kan göra för att sprida det kristna budskapet har tiden kommit då vi måste rannsaka oss själva och ärligt ställa oss frågan: Vad kan jag själv göra för min omvärld?

Gå i frid och tjäna Herren med glädje och låt ditt liv få vara ett ljus och salt för denna värld!

Daniel Yalin