Konferensen om Patriark Afrem Barsaum
– den syrianske/arameiske ideologen och teologen

För att ära det arbete, den tid och det engagemang han vigde åt vår heliga kyrka och sitt kära syrianska folk ordnar vi en konferens. Han var sannerligen en stor syriansk teolog och historiker samt en av de största syrianska personligheterna som skrev och tryckte många stora verk, en del ännu inte utgivna.

Han skrev många verk och böcker, bland dessa Historien om syrianska litteraturen ”De spridda pärlorna” som nyligen översatts till svenska. Patriark Afrem var dock själv en stor pärla som ingav hopp, styrka och ljus och är värd att hyllas. Därför anordnas denna konferens, för att hedra honom, då det nu har passerat 50 år sedan hans bortgång.  

I samband med konferensen har det också tryckts en bok om hans liv på svenska, skriven av Fil. Dr. Assad Sauma Assad. Denna bok finns tillgänglig under konferensen och rekommenderas starkt.  

Arrangörer av konferensen är Syriac Universal Alliance och Syrianska Nätverket i Sverige som inkluderar Syrianska Riksförbundet, Patriarkaliska Ställföreträdarskapet för Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige, Syrianska Ungdomsförbundet och Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund.

Vi tackar även hans helighet Patriark Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas för hans välsignelse av konferensen. Sedan framförs också ett hjärtligt tack till alla som varit med och arbetat med förberedelserna av konferensen. Ett speciellt tack går också till alla sponsorer!  

Alla sändningsrättigheter rörande konferensen har förvärvats av Suryoyo SAT. För mer information kontakta Suryoyo SAT.  

Vi hoppas att ni får med er kunskap och inspiration av denna konferens.

Hjärtligt välkomna!

SCHEMAT FÖR BÅDA DAGARNA KOMMER SENAST PÅ ONSDAG!

Mediautskottet