SOKU-Sverige står för Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige och grundades 1996 och är rikstäckande med ca 10 000 medlemmar, organiserade i 24 föreningar runtom i landet.

SOKU är ett ungdomsförbund som tillvaratar ungdomars intresse på det religiösa, kulturella och sociala planet. Vi anordnar årligen aktiviteter såsom Körfestivalen, Bibeltävlingen, Sommarkurser, Veckoslutskurser med mera.

Nu söker SOKU´s valberedning nya flitiga ungdomar som kan tänka sig att sitta med i SOKU´s förbundsstyrelse år 2008. Är du den person vi söker eller kanske känner du någon som passar att sitta med?

Viktigt att fundera på är följande:

– Att ingå i förbundsstyrelsen innebär att man har ett brinnande intresse och engagemang att kunna avsätta i genomsnitt ett par timmar om dagen för att arbeta med olika uppgifter.

– Att man bör avsätta en helg per månad för styrelsemöten och andra aktiviteter som hålls i olika städer.

– Skall ansvara för att tilldelade uppgifter och arbetsområden sköts – Att man ska engagera sig och delta på SOKUs stora nationella aktiviteter.

Vi i valberedningen ser gärna att du skickar in din nominering så att vi inte missar nya duktiga, ambitiösa ungdomar som kan bidra till SOKU´s fortsatta goda arbete.

Jag vill nominera______________________________ från

SOKU-(förening)______________________till

posten________________________.

Han/hon kan nås på nr______________ och på emailadress_______________________.

Intresseanmälan skickas till SOKUs kansli, senast 1 februari.

SOKU´s valberedning tackar dig för ditt bidrag!

SOKU´s valberedning