Patriarken för den heliga Syrisk Ortodoxa Kyrkan, H.H Patriark Zakka I Iwas bannlyser de upproriska ex munkarna Isa Oygur, Stefanos Budak och Mushe Görgun. Detta efter att den sistnämnde, Mushe Görgun låtit sig vigas till biskop för den Syrisk Ortodoxa kyrkans indiska fraktion.

Denna fraktion som brutit sig loss från den Syrisk Ortodoxa kyrkan är sedan 1975s syrisk ortodoxa synod bannlysta. Det var den dåvarande syrianske patriarken Jakob III och hans heliga synod som tog detta beslut då den delade fraktionen vägrade lyda under deras legitimerade ledare; Patriarken Av Antiokia och Hela Östern, som är den Syrisk Ortodoxa Kyrkans legitime andlige ledare.

Mushe Görgün vigdes illegitimt till biskop i Thrissur den 21 november 2007 av två bannlysta syrisk ortodoxa biskopar som för cirka 10 år sen lämnade den syrisk ortodoxa kyrkan och anslöt sig till den delade fraktion som fanns i Indien. Dessa två biskopar Militius Yuhanon och Athanasius Thomas har sedan deras anslutning till den dela fraktionen i Indien själva haft många tvister med ledningen som de står under.

Mushe Görgün fick namnet ”severius” och anser sig nu vara Metropolit för den ”Syrisk Ortodoxa kyrkan av Europa”. Dock så har Mushe Görgün endast skickat ett brev till alla församlingar i Europa, men hittills har han eller hans två munkar varken visat några slags medlemmar eller församlingar som anslutit sig till honom.

Mushe Görgün och hans bihang Isa Irgur, Stefanos Budak, vigdes till munkar av biskop Julius Yeshu Cicek, men har under alla sina år om munkar gjort trotsiga försök att vigas till biskopar. Efter att ha ställt till med många problem i många av de syrianska klostren i Europa uteslöts de.

Den sanna syrisk ortodoxa kyrkan som finns i Indien och som står under ledningen av Patriarken av Antiokia, som nu är Patriark Ignatius Zakka I Iwas har vunnit ett flertal viktiga domstolsrättegångar i den indiska Högsta domstolen. Den syrisk ortodoxa kyrkan och den delade fraktionen har under flera decennier stridit gentemot varandra, då den delade fraktionen orättmätigt försöker stjäla kyrkor, mark och syrisk ortodox egendom.

Efter den senaste vigningen har nu den syrisk ortodoxe patriarken Ignatius Zakka I Iwas utfärdat en patriarkalisk bulla, där han bannlyser dessa människor och deras handlingar. Patriarken Ignatius Zakka I Iwas manar till trofasthet gentemot den syrisk ortodoxa kyrkan och Han ber samtidigt för dessa vilsna själar.

Den Patriarkaliska bullan med bannlysningen finns härunder i originalformat;

Mushe Görgün excommunication letter by Patriarch Ignatius Zakka I Iwas

Josef Aslan MU