Nu när julen står inför dörren, är det god tid att rannsaka sitt samvete för att kunna känna frid. Be om förlåtelse och förlåt de som ni har något obehag med, gör en god gärning och visa er tacksamhet mot andra, visa kärlek och ge någon en hjälpande hand, uppmuntra och stärk varandra, ibland räcker det med ett vänligt ord eller ett leende för att få någon annan att känna sig uppskattad. Tro, Hopp och Kärlek.

”Kärleken är tålmodig och god. Med andra ord, att bli nedslagen av motgångar som man drabbas av, att flyga i luven på dem som är orsak till dem, att sluta älska dem, är det inte att slingra sig undan den vise Gudens vilja? Pröva dig själv, det kan visa sig att det som får dig att komma i kant med din nästa går att härleda till ditt eget hjärta. Skynda dig att försonas med honom för att inte bryta mot budet om broderskärleken.”
(Maximos Bekännaren)

Ägna under dessa dagar också en tanke åt de mindre lyckligt lottade, de som inte har tak över huvudet eller mat på bordet eller de som är sjuka eller ensamma och inte har någon att fira denna högtid med. Ägna en tanke åt dem som lever under svåra krigsförhållanden, åt dem som blivit av med en nära vän eller släkting, åt dem som lever under förtryck och inte har möjligheten att fira jul.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka var och en av er som arbetat för SOKU eller för vår kyrka och vårt folk på något sätt. Ni är alla unika och tillsammans har vi gjort många fina arbeten. Ni är vår framtid och vårt hopp. Ni är stjärnorna på himlavalvet. Ett stort tack till var och en av er!

Så låt oss nu fira jul, inte bara med familj och vänner, utan tillsammans med Jesus i vårt firande och ägna honom en extra tanke, Han som föddes och offrade sitt liv för oss.

Hobo, Sabro & Hejmonotho – hitta lugnet mitt i stormen.

”Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren”
(Luk 2:11)

Med önskan om en God och Fridfull Jul & ett Välsignat Gott Nytt År!

SOKUs Förbundsordförande,
Feride Tas

Feride Tas, Förbundsordförande