Bildspel

”Beth Nahrin of the Arameans, the beloved place of the syriacs”

Under 1-2 december 2007 hölls en internationell konferens till minnet av den syrianske ideologen och teologen patriark Afrem I Barsoum i S:t Petrus och Paulus syrisk ortodoxa kyrkan i Norsborg.

Föreläsare från orienten till occidenten hade inbjudits till detta stora evenemang som arrangerades av Syrianska riksförbundet SRF, Syrianska Ungdomsförbundet SUF, Centralstyrelsen för det Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet SOK samt Syrisk Ortodoxa kyrkans Ungdomsförbund SOKU, i samarbete med SUA, Syriac Universal Alliance.

Dessa organisationer hade under 2007 planerat denna konferens till minnet av patriark Afrem I Barsoum som under 2007 firades över hela världen och inte minst i Homs, där han verkade som Patriark och där han även ligger begravd.

SUA, i samarbete med de övriga ovannämnda organisationerna hade inbjudit Patriarken för den Syrisk Ortodoxa Kyrkans, Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, samt nedanstående föreläsare så att dessa skulle bidra med sina kunskaper om denna Patriark som berikat den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och den syrianska arameiska nationen, med hans skrifter, föreläsningar och intensiva arbete.

Föreläsarna var: Patriark Zakka I Iwas genom den patriarkaliska bullan som öppnade hela konferensen. Biskop Gregorius Yuhanna Ibrahim, biskop av Aleppo Biskop Severius Ishak Saka, biskop i S:t Efraim seminariet i Irak Biskop Silvanus Petrus Al-Nehme, biskop i Homs och Hama Syrien

Fil dr Assad Sauma Assad Fil dr Aziz abdulnur Fil dr Henry Keefa

Konferensen invigdes med Hans Helighets invigningsbrev som lästes av Robert Abraham. Sedan tog SUAs ordförande Gabriel Marawge och SUFs ordförande Habib Dilmac över och välkomnade de drygt 1000 personerna som hade samlats välkomna. De flesta lokalföreningarna i Sverige hade bokat bussar till denna stora tillställning.

Ärkebiskop Dioscoros Benjamin Atas, den patriarkaliske ställföreträdaren för den Syrisk Ortodoxa kyrkan i Sverige tog också iakt att välkomna alla biskopar, föreläsare, organisationsstyrelser och alla församlade välkomna till konferensen.

Förutom de föreläsande biskoparna närvarade även biskopen av Jerusalem och Jordanien biskop Severius Malke Mourad, och biskop Justinus Paulus Safar biskop av Zahle stiftet i Libanon. Europas syrianska arameiska organisationsstyrelser fanns även bland de församlade.

Biskop Yuhanna Ibrahim, ärkebiskopen av Aleppo var den förste föreläsaren. Biskopen föreläste bland annat om Patriark Afrems brevskrivande då han nämnde att Patriarken sammanlagt skrivit drygt 12 000 brev.

Under lördagen föreläste även fil dr Assad Sauma Assad på svenska, och fil dr Henry Keefa på arabiska.

Dagen bjöd också på traditionell syriansk danstävling i samband med SUF, Syrianska Ungdomsförbundets 15 års jubileum som firades under helgen.

S:t Petrus och Paulus församlingslokal var fulltsatt under hela dagen, och det bjöds på fika och kaffe. Man kunde även under pauserna titta på de utställningar som fanns utplacerade vid ingångarna. Försäljningsborden var många och bjöd på allt från syriansk musik till arameisk historia och teologiska böcker.

Under lördagskvällen arrangerades även i samband med konferensen en musikafton med särskilt inbjudna syrianska sångare som sjöng i takt med Suryoyo Sat orkestern. Lokalen var fullsatt och dansgolvet stod aldrig tomt.

Under söndagen firades gudstjänst till minnet av Patriark Ignatius Afrem I Barsoum bortgång. Minnesgudstjänsten leddes av Homs ärkebiskop Silvanus Petrus Al-Nehme. Efter gudstjänsten bjöds det på frukost till de drygt 1000 församlade, och diakonerna och diakonissorna välkomnade biskopen traditionsenligt med kyrkliga psalmer.

Man invigde även S:t Petrus och Paulus kyrkans nya bibliotek som fick den bortgångne Patriarkens namn. Väl inne i biblioteket sjöngs det nationalistiska hymner av kyrkans kör.

I biblioteket hade man även ställt ut en utställning av 1900talet kända kyrkofäder. Invigningen leddes av biskop Silvanus Petrus, biskopen av Homs.

Efter invigningen fortsatte man med föreläsningarna. På tur stod biskop Severius Ishak Saka som föreläste på arabiska. I samband med föreläsningen tilldelades han även Arampriset.

Arampriset är arameiska litteraturpriset som utdelas årligen till poeter och författare som skriver på arameiska och har publicerat litteratur på arameiska (spelar ingen roll på vilken arameiska gren eller dialekt). Kommittén för priset väljer en författare som gjort insatser i arameiska litteraturen under året. Biskop Severius fick priset för hans syriska diktsamling som kom ut nyligen, samt hans arbete inom syriansk litteratur. Samtidigt delades förra årets pris 2006, som gick till poeten fader Yousef Said för sin diktsamling på arameiska.

Arampriset stiftades av Arameiska akademiska förbundet 1992 och sedan dess har den delats ut årligen. Bland de personer som tilldelats arampriset finns bland annat biskop Julius Yesho Cicek från Holland 2004, Malfånå Abrohom Nuro från Aleppo/Syrien 1997, poeten Danho Maqdisi Elisa från Sao Paolo/Brasilien 1994, Poeten fader Kurien Kaniaparampil från Kerala/Indien 1993, och Symposium Syriacum VI 1992.

Föreläsningen som följde innehöll bland annat en föreläsning av biskop Silvanus som visade en nyproducerad dokumentärfilm som man gjort i ordning inför jubileet som ägde rum i somras under ledning av den Hans Helighet Ignatius Zakka I Iwas.

Avslutningsvis följde en utvärdering, där de församlade kunde ställa frågor till arrangörerna och föreläsarna. Diskussionerna var mycket givande och de drygt 500 personer som hade samlats till den andra dagen var mycket imponerade av denna patriark som berikat den arameiska syrianska nationen och den Syrisk Ortodoxa Kyrkan.

Bilder kan ni se här.

Josef Aslan MU, Stefan Aydin Fs