Förbundsstyrelsen vill härmed välkomna alla ungdomsföreningar inom SOKU till SOKU:s riksstämma som i år äger rum i Linköping. Stämman börjar med registrering och frukost kl. 10.30 på lördag och slutar ca kl. 19.30. Lokalen finns belägen på Svaltingvägen 1 i Linghem.

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbunds högsta beslutande organ är riksstämman som hålls en gång per år.

Förbundsstyrelsen

Ledamot av förbundsstyrelsen äger rätt att delta i riksstämman med rösträtt, dock inte i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Att tänka på som deltagande under riksstämman:

– Var vaksamma och bilda er egen uppfattning över olika frågor och situationer

– Är du osäker på en fråga eller behöver mer information innan röstning, räck upp handen och begär detta istället för att fråga personer vid sidan av riksstämman.

– Förbered dig innan riksstämman genom att läsa igenom, dagordning, stadgar och andra handlingar som skickas till er.

– Är du missnöjd med förbundsstyrelsens eller valberedningens arbete, ta upp sakfrågan under riksstämman

– Är du missnöjd med enskilda personers arbete, ta upp det med den/de personerna det berör eller förbundsordförande.

– Hjälp till att följa dagordningen oavsett vad som händer.

Resor/mat

Resor till och från riksstämman bokas i samråd med förbundskansliet och ersätts av förbundet efter inlämnad reseräkning. Det finns möjlighet till övernattning på för ombuden som kommer långa vägar, men detta måste i så fall anmälas i förväg och i samråd med förbundskansliet.

Under riksstämman kommer det endast att serveras fastemat.

Registrering

Registrering av riksstämmans deltagare sker fr.o.m. kl 10.30 den 15 mars. Då delas röstkort, namnbricka och eventuellt tillkommande handlingar ut.

Varmt välkommen till SOKU:s riksstämma!

SOKU