Den bortgångne Fader Yusuf Özmen, präst för Mor Georgis i Norsborg, började med röstinspelningar av Beth Gazon redan år 1979. Under 80-talets slut intensifierades hans arbete med inspelningarna och pågick fram till år 1992. Sången är sjungen enligt Dayro d-Kurkmos (Zafaran) tradition.

Raban Stefan Fidan, idag munk tillhörande Dayro d-Kurkmo, kom i kontakt med Fader Yusufs kassetter via biskop Mattias Nayis i Syrien. Där föddes en tanke om att digitalisera materialet och börja använda det som läromedel för de syrisk-ortodoxa diakonerna. Med hjälp av Fader Ishok Ergün i Midyat och Raban Stefan Fidan omvandlades materialet till mp3-filer. Efter ett antal års arbete finns nu en hel mp3-skiva tillgänglig för den som vill lära sig Beth Gazon enligt Dayro d-Kurkmos tradition. Cd-skivan motsvarar cirka 5-6 timmars speltid.

Mp3-skivan kostar 200 kronor och pengarna går oavkortat till Mor Filixinos Yohanon Dolabani-fonden i Dayro d-Kurkmo. Fonden fungerar som hjälp till att skapa nytt kyrkligt material som stärker vår kristna tro och tradition.

Kontakt:

Stockholm och övriga Sverige: Lovisa Özmen, Mobil: 0739-388 665, e-mail: bethgazo@hotmail.com

Göteborg: Moses Fidan, Mobil: 0707-339 262