Som föreningskonsulent för SOKU blev Yuhanes Kurt från Göteborg.

Yuhanes är 23 år och är själv ordförande i SOKU-Göteborg och har varit aktiv i SOKU sen ett antal år tillbaka med varierade poster och projekt. Bland annat har han varit valberedare, ansvarat för teatern ”Den förlorade sonen” som hade premiär i samband med SOKUs 10-årsjubileum, samt varit med i kalender- och mannakortsprojekten och även varit en av ledarna på SOKUs sommarkurser.
Yuhanes är en person som brinner för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och särskilt dess ungdomar.

Med tanke på detta så är han väl införstådd i hur viktigt lokalföreningarnas arbete och välmående är för förbundet och för hela organisationen. Således förstår han betydelsen av denna tjänst som föreningskonsulent – tjänstens arbetsuppgifter, ansvar och åtaganden, men även tjänstens moraliska värde för lokalföreningarna som behöver stöd både organisatoriskt och kyrkligt, andligt samt aktivitetsmässigt sett.

Föreningskonsulentens främsta uppgift kommer att vara att stödja och stärka de lokala SOKU-föreningarna och även kyrkans församlingar i deras arbete och stärka deras ekonomiska rutiner samt hantering av medlemmar. Konsulenten kommer också ha ansvaret för en viss del av utbildning gentemot föreningarna och församlingarna, samt få ansvaret att väcka de passiva till liv, och möjligen starta upp ett antal nya föreningar. I detta ingår ansvaret i att skapa och upprätthålla kontakt med, samt verka som resursperson för medlemsföreningarna runt om i Sverige.

Yuhanes kommer själv att kontakta alla lokalföreningar för att sätta igång med det främsta och viktigaste arbetet just nu – att samla in och komplettera alla bokslutsuppgifter: medlemsregister, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, verksamhetsplan, årsmötesprotokoll, etc. Om ni dock vill komma i kontakt med Yuhanes så kan ni nå honom på:

e-post: foreningskonsulent@soku.org
mobil: 0704614834 (från och med fredag den 7 mars)

Yuhanes börjar sin tjänst som föreningskonsulent den 1 mars 2008 med en deltidstjänst på 6 månader. SOKU välkomnar Yuhanes varmt, och lyckönskar honom i hans arbete för kyrkan och för ungdomarna. Må Gud stärka och beskydda honom och er alla!

SOKU