”Den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud” Joh 16:2

Den kaldeisk-katolske ärkebiskopen av Mosul har hittats mördad utanför Mosul.
Ärkebiskop Faraj Paolus Rahho kidnappades den 29 februari utanför Mosul av tungt beväpnade, i samband med bortrövandet mördades ärkebiskopens två livvakter och chaufför kallblodigt.

Kidnapparna hade efter bortrövandet krävt en lösensumma på 2,5 miljoner dollar för att få ärkebiskopen frisläppt. Dock så var man förtegen om ärkebiskopen ens var vid liv. Kidnapparna ska även ha ställt många krav, krav som man omöjligt kan ge efter. Bland annat ska man ha krävt att koalitionsstyrkorna ska lämna landet, då man ser de amerikanska styrkorna som korsfarare.

Igår kom samtalet man fruktade. Kidnapparna ska ha ringt den kaldeiska kyrkan och talat om att kroppen har dumpats utanför Mosul.

Kroppen hämtades till den kaldeiska kyrkan för att förberedas till dagens begravning som leddes av den kaldeisk-katolske patriarken kardinal Emmanuel III Delly och ett stort antal representanter för de kristna kyrkorna i Irak, däribland den Syrisk Ortodoxa kyrkan, som hade tre biskopar och ett stort antal prästerna närvarande.

Gråtandes längs gator och torg tog tusentals människor ett sista farväl av ärkebiskopen. Runt om i Irak höll de kristna manifestationer. De kristna i Irak hotas, mördas, våldtas, kidnappas, halshugg, tvångskonverteras och trakasseras dagligen.

På bilden Ärkebiskop Faraj Rahho vakar över martyren Fader Paulus Iskender som kallblodigt halshöggs i Irak. Ärkebiskopen kom själv att bli en martyr.

De som kan, flyr landet, och organisationen Minority Rights Group International kallar det för ”The Christian Exodus” alltså det kristna uttåget eftersom att en väldigt stor del av de kristna flytt massakerna och de fruktansvärda omständigheter som de kristna idag lever under. Världens länder blundar idag för dessa barbariska förföljelser som de kristna drabbas av bara för att de är kristna!

Josef Aslan MU