Lördagen den 15 mars höll SOKU för 12:e gången sin riksstämma. Den här gången i Linghem strax utanför Linköping. Ett hundratal ungdomar varav 67 ombud från 15 föreningar närvarade denna dag.

Registreringen började redan klockan 11 samtidigt som man fick i sig lite frukost. Klockan 12 satte man igång förhandlingarna, lite senare än väntat, men ändå inte så farligt. Mötet öppnades av förbundsordförande Feride Tas som hälsade alla varmt välkomna och som inledde mötet med en tyst minut till minne av den avlidne kaldeiske biskopen Faraj Rahho följt av gemensam bön av Fader Vår.

Khoury Süleyman Wannes tog över och passade på att hälsa alla välkomna och eftersom denna dag var tillägnad Mor Afrem enligt den syrisk ortodoxa kalendern berättade han lite om Mor Afrems liv.

Sedan var det dags för att sätta igång förhandlingarna. Till mötesordförande valdes SOKUs före detta ordförande Murat Posluk och till mötessekreterare valdes Madlin Marouki.

Dagordningen följdes som vanligt, något nytt för i år var att man hade samlat en del ”flashbacks”, vilket visade sig vara ett mycket intressant bildspel som var uppskattat då man fick sig en hel del goda skratt. I år fanns SOKUs auktoriserade revisor, Dick Svensson, på plats som intygade att den ekonomiska biten hade skötts mycket bra och sedan berömde han SOKU för deras arbete och sade sig vara väldigt fascinerad över det arbete SOKU utför.

Riksstämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och man gick sedan vidare till verksamhetsplanen och budgeten för 2008. Efter en lång rast var det dags att återvända till mötesförhandlingarna. Nu var det valberedningens tur att inta mikrofonen och få säga några ord och sedan presenterades förslaget på den nya styrelsen samt revisorerna. En ny ordförande valdes i år, och det blev Yusuf Aydin från Norsborg som skulle ta över efter Feride Tas som hade satt ribban högt.

Styrelsen för mandatperioden 2008-2009: Ordförande: Yusuf Aydin Vice Ordförande: Paulin Kasselia Kassör: Berolla Sahdo Sekreterare: Susan Cakar Ledamöter: Stefan Aydin Yuhanes Kurt Tomas Kilic Paulus Marouki Mirella Zeitoun Suppleant 1: Josef Aslan Suppleant 2: Michael Kass Yousef

Till revisorer samt valberedare valde riksstämman: Revisor: Emanuel Tas Revisor: Mansura Ogur Valberedning: Feride Tas (sammankallande) Gunilla Togan Rima Afrem Johan Albayrak Maria Alp

Yusuf Aydin tackade av alla som avgått från sina poster med en blomma och boken ”De spridda pärlorna”. Ett speciellt tack gick till f.d. ordförande Feride Tas, som suttit med i sex år varav två år som ordförande. Andra som avgått är: Gunilla Togan, Rima Afrem, Gabriella Kilic, Daniel Yalin, Juhanon Aydin, Gabriel Barsawme. Avgående valberedare samt revisorer tackades också, dessa var: Sara Demir, Suzie Gevrige, Nahrin Dik, Ranja Afrem samt Moris Sezgin som hade avgått under mandatåret.

Efter mötets avslutande fortsatte man med en tävling och därefter serverades middagen. Efter det presenterades det vinnande laget i tävlingen som hade alla rätt och sedan var det dags att bege sig hemåt för dem som ville, medan de andra passade på att umgås, spela saz och sjunga.

SOKU vill tacka den gamla styrelsen och alla som varit med och medverkat under året. Ett stort tack till alla som hjälpte till, framför allt SOKU-Linköping S:t Georgis och deras kvinnokommitté och alla lyckönskningar till den nya styrelsen samt utskotten för mandat 2008-2009.

Bilder kan ni se här.

Georgia Mushe – MU