Idag fiarar den Syrisk ortodoxa kyrkan att halva fastan passerat. Samtidigt firas idag åminnelsen av det heliga korset, kungen Abgar den svarte samt alla syrianska martyrer som dött i Kristi namn.

Men varför Abgar den Svarte?

Här kommer en kort inblick

Enligt den syrisk-ortodoxa kyrkan är kyrkan en och samma kyrka som aposteln Petrus grundade i Antiokia år 33. Historien om den syrisk-orotodoxa kyrkan börjar med Apostlagärningarna (Apg. 11:19-20). Till följd av förföljelserna som började med att Stefanos stenades förskingrades församlingen i Jerusamlem till bl. a Antiokia.

Bland dessa som tog sin tillflykt till staden fanns Barnabas, Saul och Petrus. Den sistnämnde gjorde samma år staden till sitt säte och således lade han grunden till den tidiga kyrkan. Det var även där som apostlarna enligt Apostlagärningarna 11:26 ”lärjungarna först började kalla sig kristna”. Detta visar på tyngdpunkten för den nya religionen och dess medlemmar som till största delen var syrianer/araméer i grunden.

Enligt en annan tradition kristnades den arameiske kungen Abgar den V ”Ukåmå” (den svarte) av Edessa (Urhoy, dagens Urfa i Turkiet). Kung Abgar led av spetälska och hans läkare kunde inte bota honom. Han hade hört berättas om en vis man i Palestina (Jesus) och att denne hade verksamma botemedel mot sjukdomar. Han skickade en delegation med ett brev till Jesus och inbjöd honom till Edessa för att bota honom. Jesus svarade att han inte kunde komma till Edessa, då han hade andra uppdrag. Men han sände en av sina anhängare, Taddaeus och denne botade kung Abgar som till följd därav omvändes till kristendomen.

Hans rike Edessa blev senare ryktbar för denna händelse och för innehavet av de nämnda brev som utväxlades mellan Abgar och Jesus. Besökare från nästan alla kristna länder kom till Edessa för att se breven och kanske få en avskrift av dem. Denna händelse finns beskriven i Eusebios av Caesarea i verket Kyrkohistoria (I.13;II.1) 300 e.kr.

På bilden Ärkebiskop av Aleppo Gregorius Yuhanna Ibrahim tillsammans med H.H Påve Johannes Paulus II år 1999, med en kopia av Jesus poträtt som Abgar enligt legenden fick från Jesus

Edessa blev senare ett betydande centrum för de kristna araméer (syrianer) och sin syrianska kristna kultur liksom staden Antiokia blev center för den grekisk talande kyrkan. Den arameiska dialekt som talades i Edessa blev riksspråk i den unga syrianska kristna kyrkan. Från Edessa utvandrade också köpmannen Tomas Cana och metropoliten Josef av Edessa tillsammans med en grupp församlingsmedlemmar till Indien och grundade en kyrka på Malabarkusten år 345 e. Kr.

Syrianska Riksförbundet