Kära vänner i Kristus,

Det är med stor glädje som vi önskar meddela er om den nybildade ideella andliga organisationen Melthodhaye. Den utgörs främst av en toppmodern hemsida, www.melthodhaye.com, vars innehåll bygger på den Syrisk Ortodoxa Kyrkan med fokus på det andliga livet. Då ett av målen är att nå ut till alla våra ungdomar i hela världen är större delen av innehållet på engelska, men även det svenska språket har fått ett utrymme. Melthodhaye har även välsignats som organisation av vår Patriark Hans Helighet Mor Ignatius Zakka I Iwas.

Melthodhayes syfte och mål är att skapa ett forum för andlig utveckling. Från hemsidan ska ungdomar vägledas i sitt andliga liv och sin relation till Gud. På hemsidan skapar vi olika verktyg som främjar denna utveckling.

Nu vill vi med hjälp av er nå ut till så många ungdomar som möjligt för att hjälpa dem att påbörja och stärka deras relation till vår Herre Jesus Kristus. Det är vårt enda mål, och med Guds hjälp och vägledning kommer vi tillsammans göra något fint för vår Herre och våra ungdomar.

Vi ber er därför att besöka vår hemsida för att få veta mer om vårt arbete. Det finns till exempel de dagliga bönerna på olika språk, hymner, videoklipp, bildgalleri, forum, andliga och akademiska artiklar m.m. Vi har även planer på att genomföra olika projekt såsom ett bibelspel, tryckning av böcker och utgivning av musik. För att närmare se innehållet behöver man bli medlem.

Vi ber även för att Herren skall stärka er och vägleda er I era arbeten, studier, organisationer och i ert andliga liv. Må Gud upplysa er väg och skänka er mer kärlek och mer kraft. Må Jungfru Maria och Helgonens böner vara med er.

Era syskon i Kristus, Abona Samuel och Melthodhayes Crew

Melthodhaye