Detta är en glädjens dag då vi firar vår Herre Kristus uppståndelse och slutet på den långa perioden av fasta och förberedande på att mottaga detta glädjebesked med vår Herres kärlek.

Tidigt på morgonen förbereder prästen Herrens uppståndelse: det begravna korset tas ut ur graven, och begravningsbalsameringen och klädseln tas bort. Korset tvättas med rosenvatten och dekoreras med en röd silkeduk.

Efter denna uppståndelseceremoni håller prästen korset högt och ropar ut i kyrkan: ”mina bröder och systrar, jag för med mig nya och glada nyheter, Kristus har uppstått ur graven och har slagit sina fiender bakom Honom” och församlingen svarar ”vi tror och bekänner att han verkligen har uppstått”.

Korset ställs därefter på ett ställ framför altaret med två tända ljus vid sidan om och morgongudstjänsten fortsätter. Under mässan påbörjas sedan processionen som går från norr till söder under stor glädje och med prästen bärandes korset framför sig.

Väl tillbaka vid altaret sker ett antal böner och hymner och Bibelläsning och slutligen korsets vördnad i de fyra väderstrecken samt därefter välsignandet av de fyra världshörnen [zuyoho].

Efter Herrens bön och fridskyssar bland församlingen får församlingen kyssa korset som om de kysste den uppståndne Kristus i anden och tron. Korset ställs därefter på stället vid altaret fram till Kristi Himmelsfärd. Mässan avslutas och den troende församlingen önskar varandra en trevlig högtid och bekänner att vår Herre verkligen uppstått.

ReligionsUtskottet