SOKU har länge haft som mål att arrangera en resa till Turabdin, detta kommer äntligen att ske under sommaren 2008. Resan kommer att innehålla inslag såsom att besöka olika kyrkor och kloster där man dels får reda på deras historia men förhoppningsvis även vissa föreläsningar inom området. Vi kommer även att besöka olika byar och andra historiska och intressanta platser i området.

Målet med denna historiska och religiösa resa är man ska få möjlighet att se och få insikt i hur våra förfäder levt innan man flyttade till Europa och resten av världen samt hur livet är för dem som bor kvar. Denna resa ska också stärka gruppen i deras religiösa tillhörighet och få en större förståelse för vår historia, ursprung samt stärka gruppen i sin identitet.

SOKU kommer att erbjuda en grupp på ca 20 personer detta speciella tillfälle att få vara med en resa som kommer att innehålla det mesta som man kan önska sig av en sådan resa. Resan kommer att äga rum i augusti och man kommer att vara i ca 10 dagar i Turabdin samt ca 2 dagar i Istanbul. Den antagna gruppen kommer även att genomföra ett par tillfällen med studiecirklar för att studera Turabdin.

Under resan ska man försöka att besöka så många byar, kloster och människor som möjligt samt dokumentera allt detta. Dokumentation kommer bland annat göras genom att filma, fotografera och föra dagbok. All material som samlas ihop kommer sedan att här i Sverige användas på föreläsningar, kurser samt utställningar. På detta sätt kan man ge syrianerna här i Sverige, unga som gamla, en bild av hur de olika områdena i Turabdin ser ut nu och hur människorna har det där.

Ett tredje syfte med detta projekt är att ungdomarna här i Sverige ska få möjlighet att träffa ungdomar i Turabdin. Detta hoppas vi ska leda till att SOKU som ungdomsförbund men också ungdomarna som enskilda personer ska knyta kontakter med ungdomarna där och att detta ska kunna vara inledningen till ett framtida samarbete.

Var: Turabdin samt Istanbul
När: prel 10-21 augusti 2008
Hur många: Grupp på ca 20 personer, 18 års åldersgräns.
Kostnad: ca 3500-4000 kr per person
Anmälan: senast 15 maj med följande blankett till SOKU-kansliet

Hämta anmälningsblanketten här!

SOKU