SOKUs sommarkurs/teologiläger som skall hållas 18-27 juli i Hjälmargården utanför Vingåker (ca 50 km utanför Örebro) kommer att ledas av Abuna Deyroyo Samuel (prästvigd munk i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan) samt malfono Michel Issa som varit ledare/malfono sedan den allra första kursen. Det finns fortfarande ett antal platser kvar och därför förlängs anmälningstiden. Den som är intresserad bör snarast anmäla sitt intresse via blanketten eller höra av sig till SOKUs kansli (se kontaktuppgifter nedan) eller någon av nedanstående personer oavsett ort.

Hämta anmälningsblanketten här!

SOKU-kansliet
Tel/fax: 08-550 401 53
E-mail: soku-kansliet@telia.com

Sandra Özmen (Norrköping): 0735604254
Yuhanes Kurt (Göteborg): 0739086428 / 0704614834

Tidigare artikel/information
Kära medlemmar I sommar anordnar SOKU återigen sitt unika teologiläger/sommarkurs som görs i samarbete med Syrisk Ortodoxa Kyrkans Stiftsstyrelse samt Botkyrka Folkhögskola. Här får du tillfälle att lära dig om den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och det vackra syrianska språket. Sommarkursen har varit en succé tidigare år, med många intresserade ansökande ungdomar och många deltagare som lärt sig väldigt mycket och som i sin tur varit och givit frukt till sina lokala församlingar och föreningar.

Målet med SOKUs teologiläger/sommarkurs är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om den Syrisk Ortodoxa Kyrkan, dess tro och lära, historia, liturgi, samt om det syrianska språket, både i skrift och tal. Som genomgående tema i kursen går även andligheten och att stärka denna. Målgruppen som deltagare är personer som är aktiva eller vill lära sig mer om den Syrisk Ortodoxa Kyrkans tro och historia samt det syrianska språket.

Hans Nåd ärkebiskop Dioscoros Benjamin Atas kommer att besöka kursen och särskilt för i år är att munkpräst Abuna Deyroyo Samuel Issa att närvara på kursen alla dagar och hålla i föreläsningar, bikt, gudstjänst mm. Det kommer att finnas föreläsare som kommer att lära ut om bland annat det syriska språket, olika hymner, hålla i meditationer, andliga föreläsningar, diskussioner om identitet och integration m m.

Kursens innehåll kommer att vara:
• Bibelundervisning
• Syrianska identiteten
• Kyrkans liturgi
• Det syrianska språket (turoyo & kthobonoyo)
• Kyrkohistoria och kyrkofäder • Hymner och böner
• ”Ung syrian i Sverige – integration i svenska samhället”
• andlighet & meditationer

Kursen kommer att hållas:
Tid: fredag 18 juli – söndag 27 juli
Plats: Hjälmargården, utanför Vingåker (50 km fr Örebro)
Målgrupp: Medlemmar i åldern 16 år till 22 år
Antal deltagare: ca 30 st
Anmälningsavgift: 700 kr (då ingår material, mat, resor och logi)

Hämta anmälningsblanketten här!

SOKU