Denna dag tror jag många hade sett fram emot. Ett fint besök väntades och många fick se och höra mer än de förväntade sig. Dagen började med att Karam Danho välkomnade alla välkomna och sade några väl valda ord. Sedan fortsatte vår käre broder med att hälsa den underbare gästen välkommen, nämligen Abona Deyroyo Samuel Issa som nu under en tid befinner sig i landet och kommer att hålla och närvara under aktiviteter i flera olika städer och områden. Botkyrka Folkhögskola blev första hållplatsen för Abona och dagen sattes igång med en underbar föreläsning med ämnet, Hur ska jag tjäna Gud?

Föreläsningen rörde många och av egen erfarenhet att döma tror jag att många innan denna dag kände en rädsla inombords men efter denna dag förvandlades till en enorm glädje men framförallt lättnad. Orden som framfördes till ungdomarna togs emot som honung. Abona har en tendens att få deltagarna att känna sig som hemma, med ord, leenden eller rent ut sagt skämt. Vi ska vara glada över att ha en sådan ledare, en modern ledare. Abona är en person som förstår oss ungdomar, tack och lov.

Efter drygt två timmar hade Abona inte mer att säga, men ett ord av hans tolkades som tusen. Under en kort rast fick man skriva in sig i olika grupper, det var nämligen dags för Workshops. Det var fyra olika stationer, personligen fastnade jag i ett rum där en finsk kvinna visade hur man målar ikoner, kvinnan målade själv ikoner och många som närvarade måste nog hålla med mig när jag säger att hon har en gåva från Gud. tiden rann iväg medan man tittade på de underbara ikonerna som var handmålade, det var dags för lunch och alla närvarande begav sig mot bortre delarna av byggnaden.

Efter lunch var det dags för en kort presentation av de deltagande organisationerna. Först ut var SOKU med Feride Tas och Gunilla Togan i spetsen, de visade vad ska man säga, verksamhetsberättelsen från 2007 i bilder, som många minns från rikstämman i Linköping, Flashbacks. Det skrattades åt kommentarerna på bilderna och sedan var det dags för systerorganisationen från det andra stiftet i Sverige, UI. Presentationen leddes av nuvarande ordförande Paul Doktorian. Näst på tur stod Melthodhaye gruppen, Benjamin och Emelin berättade vad syftet med Melthodhaye är och att det i grund och botten är Abona Deyroro Samuel som ligger bakom iden. För mer information om Melthodhaye så surfa dig in på hemsidan, www.melthodhaye.com där du även kan bli medlem och ta del av en mängd fina texter mm. Som sista organisation på scen var det Koptiska Ortodoxa Förbundet, KOF. Inom kort kommer det även vara en aktivitet för medlemmar från de tre organisationerna, SOKU, UI och KOF i Tensta och det KOF påpekade var att alla var hjärtligt välkomna, så de som kan, ta er till Tensta.

Näst sist på schemat för dagen var Fader Misha Jaksic från den Serbisk Ortodoxa Kyrkan. Ämnet för denna föreläsning var Kyrka- himlen på jorden. En fin föreläsning som fick oss alla att känna gemenskap.

Som avslutning för denna artikel vill jag tacka Gud för den gemenskap som fanns bland ungdomarna och tack till Bilda som stod för arrangemanget.

Bilderna kan ni se här!!

Simon Issa, MU