Lördag-söndag 28-29/6 anordnade SOKU-Göteborg shahro dMor Yuhanon i S:t Johannes Syrisk Ortodoxa Kyrka i Göteborg. Shahro dmor Yuhanon är en viktig dag i vår kyrka som heter just S:t Johannes apostelns Kyrka och därför firades shahron på lördag och söndag 28-29/6 då apostlafastan slutar.

Syftet med shahron var att engagera ungdomarna i kyrkan och få dem att vilja lära sig mer om vår kyrka och dess rötter, samt att lära dem vad innebörden med dessa speciella dagar betyder. Vi skapar en unik gemenskap på det sättet att alla är bundna till kyrkan som nu får en egen och väldigt vacker aktivitet genom shahron. Den knyter an till just vår kyrka och vår församling samt alla medlemmar tillsammans, men även betydelsen av den allmänna Syrisk Ortodoxa Kyrkan och betydelsen av att ha shahro, att be och att samlas.

Dagen följde det planerade schemat: först hade vi kvällsbön, därefter bjöds folket på fastamat som styrelseledamöter själva hade tillagat; mat med betoning på hälsa och fasta och som uppskattades väldigt mycket av ätarna. Därefter höll Abuna Besim Kurt en föreläsning om S:t Johannes aposteln och om fasta och vaka (shahro). Efter det sjöng flickkören och diakonerna olika hymner. Därefter var det fritt för folk att samtala, umgås och bara finnas till i kyrkans gemenskap och under S:t Johannes tak. Vissa sjöng spontant hymner, andra satt ute i skenet av den nedgående solen och samtalade, ungdomar talade med varandra och berättade berättelser. Och så passerade natten med övernattning för den som ville och morgonen därpå med gudstjänst i S:t Petrus & S:t Paulus samt apostlarnas högtider. Efter gudstjänsten bjöds hela folket på grill.

Tawdi lMoryo – tack till Gud som välsignade dessa dagar och responsen från hela folket – stora som små, unga som äldre – var väldigt positiv. Att vi äntligen fick en egen dag för vårt skyddshelgon och att vi alla kunde samlas enade under kyrkans tak och spendera tid tillsammans i frid och ro och be, sjunga hymner, berätta berättelser, mm. En mycket fin och lyckad dag i S:t Johannes Syrisk Ortodoxa Kyrka i Göteborg. SOKU-Göteborg vill passa på och tacka alla som hjälpte till och ställde upp och som även deltog i shahron.

SOKU-Göteborg