Vi kan bara stolt gratulera H.H. Mor Ignatius Zakka I Iwas för sina 28 år på tronen, som Patriark över den Syrisk-Ortodoxa kyrkan av Antiokia och hela Östern, som kärleksfull fader, som sann herde.

Vi tackar Herren för allt och vi tackar H.H. för 28 år av hängivenhet. Vi ber om hans böner för oss och vi ber även Herren vår Gud att ge H.H. styrka och tålamod att vandra Herrens väg samt att leda oss ytterligare 28 år i Herrens godhet och barmhärtighet.

Vi tackar Herren för allt och vi tackar H.H. för 28 år av hängivenhet. Vi ber om hans böner för oss och vi ber även Herren vår Gud att ge H.H. styrka och tålamod att vandra Herrens väg samt att leda oss ytterligare 28 år i Herrens godhet och barmhärtighet.

”Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er. Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete, och vill på allt sätt handla riktigt. Så mycket mer ber jag er om detta, för att jag fortare skall få komma till er.” (Hebr 13:18-19)

”Jesus sade till sina lärjungar: ’Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.” (Matt 17:24-25)

Därför ber vi för H.H. som aposteln Paulus ber oss, och vi högaktar även vår herde för att han genom att Herrens nåd tagit på sig ansvaret över kyrkan, över Herrens flock, på detta vis givit tagit sitt kors och följt Herren. Sitt liv har H.H. givit Honom. Barekhmor.

Hans Helighets vigningar:

1948, 28 november: Vigdes till läsardiakon (quroyo) av Hans Nåd Mor Athanasius Kasseer.
1953, 8 februari: Vigdes till subdiakon (afodyaqno) av Hans Nåd Mor Gregorius Paulus Behnam.
1954, 6 juni: Vigdes till munk av Hans Nåd Mor Gregorius Behnam
1955, 18 december: Vigdes till diakon (evangeloyo) av Hans Nåd Mor Divanasius Jirges Behnam.
1957, 17 november: Prästvigdes av H.H Mor Yacub III.
1959, 15 april: Ikläddes det heliga korset av H.H Mor Yacub III.
1963, 17 november: Vigdes till biskop för stiftet i Mosul av H.H Mor Yacub, fick ärenamnet ”Severios”
1980, 14 september: Vigdes till den 122 Patriarken av Antiokia och hela Östern, av Catolicos Baselios Paulose II, och fick då namnet Ignatius Zakka I.

SOKU