Härmed inbjuder vi er lokalförening till SOKU-Sveriges årliga bibeltävling som detta år arrangeras i samarbete med SOKU-Örebro den 18:e oktober 2008 i Örebro. Årets Bibeltävling kommer att innehålla många nya delar och intressanta inslag som kommer att engagera även åhörarna i större utsträckning. Samling för samtliga åhörare och deltagare är kl. 11.00.

Lunch serveras till alla deltagare i tävlingen. För övriga åhörare finns möjligheten att beställa mat på plats. Dagen kommer att avslutas med en fest på kvällen som arrangeras av SOKU-Örebro.

Frågorna till bibeltävlingen kommer att tas från Första Korintierbrevet.

Regler
• Lagen skall bestå av minst 3 personer, max 5 personer.
• Varje SOKU-förening får endast anmäla ett lag.
• Lagen ska helst bestå av både tjejer och killar.
• Maximal ålder för deltagarna är 30 år. Personer som är lärare, samt teologiutbildade bör ej delta, utan tävlingen är till för de barn och ungdomar som medverkar i kyrkornas undervisning.
• Varje lag ska ha en lagledare.
• Det vinnande laget kommer att få äran att erhålla medaljtavlan, ett vandringspris.
• Samtliga deltagare kommer att bli tilldelade ett diplom som minne av bibeltävlingen, detta för att ingen ska gå tomhänt därifrån. Dock finns speciella priser till lagen som hamnar på 1:a, 2:a och 3:e placering.
• Prisutdelningen sker i kyrkan efter bibeltävlingens avslut.
• Under pauserna är det öppet för varje SOKU-förening som deltar och bidra med något underhållande. Detta ska då meddelas till kansliet.

Varmt välkomna till årets Bibeltävling

Med vänliga hälsningar
Förbundsstyrelsen

Program för Bibeltävling 2008 i Örebro, St:a Maria kyrkan den 18:e oktober

11.00 – 12.00 Samling och Frukost – Serveras i St:a Marias lokal
12.00 – 13.30 Bibeltävlingens första pass – Sång (SOKU-Örebro), Tal, Tävlingen Del 1, 2
13.30 – 13.45 Pausbidrag
13.45 – 14.45 Lunch
14.45 – 15.30 Semifinal och Final
15.30 – 16.30 Presentation av vinnarna i olika tävlingar – Vinnarna presenteras, Prisutdelning och fotografering
17.00 – 18.00 Vesper (Kvällsbön) i kyrkan
20.00 – Fest i Syrianska Kulturhuset

SOKU