Hans Helighet, Ignatius Zakka I Iwas Patriarken av Antiokia och hela Östern, den världsvide patriarken för den syrisk ortodoxa kyrkan är under dessa dagar på apostoliskt besök i Indien.

Patriarken anlände till Cochins internationella flygplats i Nedumbasser tillsammans med biskop Philexinos Mattias Nayis patriarkens sekreterare, Clemis Augin ärkebiskop av ärkestiftet i Östra USA, Clemis Daniel ärkebiskop av Beirut samt ett stort antal munkar, präster och nunnor från Syrien och Turkiet.

Patriark Ignatius Zakka I Iwas som officiellt är statsgäst i delstaten, välkomnades av catholicos av för den Syrisk Ortodoxa kyrkan i Indien Baselius Thomas I och de syrisk ortodoxa biskoparna som är verksamma i Indien men även av delegater och representanter för myndigheter i Indien.

Hans Helighet Patriarken kommer under dessa dagar utföra ett flertal pilgrimsresor till syrisk ortodoxa kyrkan, men kommer även att träffa myndigheter andra dignitärer.

Hans helighet patriarkens apostoliska resa i Indien kommer att vara under 12 dagar och förväntas återvända till sitt patriarkat den 29 oktober.

För mer information

Apostolic visit of the Patriarch of Antioch