Mor Gabriel klostret, det syrisk ortodoxa klostret S:t Gabriel i staden Midyat, är ett av syrianernas äldsta kloster. Klostret lever dess värre under ständigt hot från omgivningen i sydöstra delen av Turkiet. Klostret är en del av vårt syrianska kulturarv som bekräftar vår närvaro och identitet i området.

Klostret är mer än 1600 år gammalt och grundades år 397. Sedan dess har klostret varit syrianernas fäste i området. Här har man bevarat och utvecklat det syriska språket och bevarat vår religion genom att fungera som utbildningsanstalt för munkar, nunnor och andra elever. Inte minst har det fungerat som fristad för oss under de svåra tider i historien då vi har varit förtryckta, diskriminerade och förföljda på grund av vår kristna religion och etnicitet.

Efter utvandringen från våra hemtrakter på grund av diskriminering och förtryck så har antalet syrianer i detta område i Turkiet minimerats från att ha varit ca 500 000 till ca 5000 idag. De lokala invånarna; kurder och turkar som styrs av starka klaner försöker genom utpressning att kräva markområde från klostret. De påstår att klostret inte äger detta markområde och att man inte har lagfart på en del av landområdet.

Men klostret har lagfart och har dessutom ägt och brukat den här marken i flera hundra år utan att någon klagat eller gjort anspråk på klostrets markområde tidigare. Idag väcker de tre närmaste byarna åtal mot klostret, tillsammans med de starkaste klanerna som styr området. Det är också dessa klaner som ligger bakom denna fasansfullt giriga handling. Den turkiska staten måste ta sitt ansvar och inte låta dessa onda krafter härja fritt med att fördriva invånarna från sina hemtrakter.

Nu ifrågasätts klostrets äganderätt och klostrets rättfärdiga lagfart på området. Denna häxjakt på våra egendomar är inget annat än girighet och ett sätt att skrämma bort de få syrianer som fortfarande bor kvar i området. Denna strategi har man använt tidigare – ständiga hot, mord, våldtäkter, kidnappning, våld och utpressning som lett till att vi tvingats lämna våra hemtrakter – därefter har de gjort anspråk på våra markområden.

Turkiet är också en EU-kandidat sedan många år. Om man vill bli medlem i den europeiska unionen har man fortfarande lång väg att gå. Först måste Turkiet uppnå de kriterier som krävs för att bli antagen som medlem. Den Turkiska staten är ansvarig för säkerheten och tryggheten för de syrianer som bor kvar i landet. Staten måste också skydda sina minoriteter. Syrianernas mänskliga fri och rättigheter samt religionsfrihet bör vara avgörande för ett framtida EU-medlemskap. Våra bröder och systrar som fortfarande bor i Turkiet måste få allt vårt stöd, så att de kan känna sig trygga och inte tvingas lämna sina hemtrakter.

EU, Sveriges utrikesminister och EU-kommissionens kontor i Turkiet måste bevaka denna rättsprocess och uppvakta de Turkiska myndigheterna i sina kontakter, så att klostret lämnas i fred och att syrianerna kan känna sig trygga utan att fortsätta fördrivas från området.

Klostret har ett stort symboliskt värde, det är vårt kulturarv och ingen ska genom tvång eller förfalskning lägga beslag på våra egendomar i vårt gamla hemland.

Robert Halef, Kristdemokraterna

Robert Halef, Kristdemokraterna