Torsdagen den 6 oktober var S:ta Mariakyrkan i Örebro fullsatt. Folk hade från alla möjliga ställen tagit sig till kyrkan för att ta farväl av deyroyo Jakob Tekin, som låg framme vid altaret i en vit kista, klädd i den traditionella prästskruden.

Deyroyo Jakob skulle begravas och på plats fanns bland annat två biskopar, Hans Nåd Dioscoros Benjamin Atas, patriarkalisk ställföreträdare i Sverige, samt Hans Nåd Nicolaus Matta Ablahad, patriarkalisk ställföreträdare i Argentina, nio präster och ett flertal diakoner.

Munken hedrades också av Hans Helighet Patriarken av Antiokia Ignatius Zakka I Iwas samt biskopen i Turabdin, Hans Nåd Timotheos Samuel Aktas i form av högtidliga kondoleanser och tackbrev.

Det vita locket med de korsformade rosorna låg på och munken bars ut för att sedan föras till Arlanda och flyga till klostret i Saleh, där han ska begravas.

Munkprästen deyroyo Jakob Tekin föddes år 1942 i byn Bote. Den 7 februari 1965 vigdes han till präst av den dåvarande biskopen i Turabdin, Hans Nåd Ivannis Afrem Bilgiç (†1984). År 1973 började han tjänstgöra i S:t Jakobsklostret i Saleh. Han tjänstgjorde där fram till år 2004, då han flyttade till Sverige och Örebro för att kunna få hjälp med sin sjukdom.

Lördagen den 1 november kl 17.00 fördes han till den eviga vilan vid universitetssjukhuset i Örebro.

SOKU framför sin djupa sorg och kondoleanser. Må hans böner vara med oss alla!

Joh 6:45
Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig.

Georgia Mushe MU