SOKU har skapad en studiefond för att genom utdelning av stipendier stödja ungdomar från Sverige som studerar utomlands. Syftet är att främja den syrisk ortodoxa kyrkan och dess barn och ungdom. SOKU vill genom denna fond få fler ungdomar från Sverige att studera på högre nivå utomlands. Studiefonden beviljar stipendier till heltidsstuderande vid högskola/universitet eller kloster i utlandet.

Bidrag beviljas direkt till den studerande personen i fråga.

För att beviljas ett stipendium skall man uppfylla en del primära kriterier.

Sökanden ska vara:
– Tillhöra Syrisk Ortodoxa Kyrkan
– ha fyllt 18 år och slutfört sina grundstudier (avklarat grundskolan) i Sverige.
– Medlem i en SOKU förening/församling tillhörande vårt stift.
– Medveten (ha större förståelse) om den syrisk ortodoxa kyrkans tro och lära.
– Präst, diakon/diakonissa, munk/nunna eller religionsstuderande.

SOKU får även besluta om att ett bidrag skall återbetalas:
– Om man beviljats på grund av felaktigt lämnade uppgifter
– Om det inte används för det ändamål det beviljats för
– Om man inte lämnar handlingar som SOKU begärt

Utdelningen av fonden avgörs av SOKU Förbundsstyrelse och stipendiet kan delas ut till en ensam person eller delas på max två personer. Stipendiesumman för 2008 är 10 000 kr.

Var vänlig och skicka in er ansökan till SOKUs kansli eller via mail där ni beskriver kort om er själv, vilka studier ni avslutad, samt var vilka studier utomlands som ni söker stipendiet för, ca 1 A4 sida. Ansökan ska avse studier som planeras ske under 2009. Vi vill ha er ansökan senast den 1 december 2008.

Med vänliga hälsningar
SOKUs förbundsstyrelse

SOKU